Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Vil du bli låsesmed?

Under finner du informasjon om utdanningsløpet for låsesmedfaget, praksiskanditat, mesterbrev, lærebøker, samt opplæringslogg og lønnstigemal for lærlinger.

Vil du bli låsesmed?

Under finner du informasjon om utdanningsløpet for låsesmedfaget, praksiskanditat, mesterbrev, lærebøker, samt opplæringslogg og lønnstigemal for lærlinger.

Om låsesmedyrket Utdanningsløp for låsesmedfaget Ny læreplan i låsesmedfaget Prosjekt til fordypning i låsesmedfaget Praksiskandidat - svennebrev som voksen Mesterbrev Ny digital opplæringslogg Opplæringslogg og eksempel på lønnsstige mal Lærebøker
Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.