Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Opplæringslogg og eksempel på lønnsstige mal

Under finner du opplæringslogg tilpasset gjeldende læreplan fra 1.august 2007, samt eksempel på lønnsstige mal for lærlinger.

Opplæringslogg:

Du kan enten laste ned dokumentet, eller fylle inn direkte i PDF for så å lagre den på egen maskin.

Hvordan skrive inn og lagre på egen maskin
Dette er en PDF med elektroniske utfyllingsfelt. Feltene kan fylles ut i Acrobat Reader og lagres utfylt/skrives ut på brukernes egne maskiner. Feltene vises med blå farge på skjermen, og man flytter til neste felt med tab-tasten. Den blå markeringen vises ikke når skjema skrives ut.

Last ned opplæringslogg her

Eksempel på lønnsstige mal for lærlinger:

På linken under kan du laste ned en Excel fil hvor du kan taste inn bedriftens grunnlønn, og så få automatisk regnet ut årslønnen for lærlinger for hvert halvår av lærlingetiden.

Last ned lønnsstige mal for to-årig løp her

Last ned lønnsstige mal for tre-årig løp her

Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.