Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Dokumenter og skjemaer

Under finner du nyttig informasjon, brosjyrer og skjemaer for når du skal skifte lås eller har behov for en låsesmed.

Dokumenter og skjemaer

Under finner du nyttig informasjon, brosjyrer og skjemaer for når du skal skifte lås eller har behov for en låsesmed.

Nyttig å vite om NL låsesmeder

NL godkjente låsesmeder har bred kompetanse om lås, beslag og sikkerhetsutstyr, og kjenner lover, regler og forskrifter for brann, rømning og forsikring for lås og beslag.

Varer og tjenester

NL Låsesmeden utfører prosjektering, installasjon og servicearbeider for nybygg og rehabiliteringsprosjekter.
Og trenger du en ekstra nøkkel til inngangsdør eller vil ha samme nøkkel til vinduer og dører, eller har en lås som går trått, hjelper NL Låsesmeden deg gjerne fram til løsninger du er tilfreds med.

Produkter

NL Låsesmeden leverer alt du trenger til sikring av bygninger og verdier, hjemme og på arbeidsplassen.
NL samarbeider med de største leverandørene i det norske markedet og setter krav til samarbeidspartnere/leverandører og sikrer derved god kvalitet på produktene med oppfølging i tilfelle av reklamasjon.

Vedlikeholdsmarkedet

NL Låsesmeden foretar befaringer og kan gi deg en oversikt over dørenes tilstand med forslag til tiltak der mangler avdekkes, slik at alt blir i henhold til regler og forskrifter for brann, rømning og forsikring.

Forsikring

Forsikringsselskapene gir rabatter til deg som sikrer bolig i henhold til gitte regler og har utarbeidet sikkerhetsforskrifter; Innbruddssikring for næringslivet.
NL Låsesmeden gir veiledning om riktig valg av lås og utstyr både for næringsdrivende og private.

Kunden i sentrum

NL Låsesmeden setter kunden i sentrum. De vet at det er kundene de lever av og arbeider derfor etter regelen «Kunden har alltid rett».
NL stiller strenge krav til sine medlemsbedrifter, og du kan være sikker på at NL Låsesmeden opptrer ordentlig og ryddig og i tråd med NL etiske regler.

Tilgjengelighet

NL har medlemsfirmaer fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Se alle godkjente medlemsbedrifter:

Finn låsesmed

Sjekkliste ved utskiftning av lås

Når du skal bytte lås er det nødvendig å vite hvilke mål og standard den nye låsen skal tilpasses.

I dette skjemaet kan du notere målene og informasjon om den gamle låsen, så finner du rett lås og riktige beslag til utskiftingen.

Ta skjemaet med til din NL Låsesmed når du skal kjøpe nytt låsutstyr.

Last ned sjekkliste ved utskifting av lås

Informasjonsbrosjyre om NL garantien

Når du velger å bruke et låsesmedfirma som er medlem av foreningen Norske Låsesmeder, skal du vite at vi stiller strenge krav til våre medlemsbedrifter.

Du skal være trygg på at:

  • at en NL-medlemsbedrift drives etter god forretningsskikk.
  • at gjeldende krav og forskrifter for brann, rømning og forsikring vedrørende låser og beslag blir fulgt.
  • at arbeidet utføres etter høy faglig standard.
  • at du får brukervennlige løsninger og sikring etter ditt behov.
Last ned brosjyre om NL-garantien

Har du nøkkelkontroll?

Når du låser hus, bygning eller bil setter du grenser for andres adgang. Har du ikke nøkkelkontroll kan disse grensene lett brytes.

Innlåsningstyverier er vanligere enn de fleste tror. Det er ingenting som er lettere for tyver enn å bruke en nøkkel i jakten på andres verdier. For at du skal ha kontroll på at dine verdier er sikret, må du også ha full kontroll over nøklene dine.

Når bør du være på vakt – og hva kan du gjøre?

Last ned brosjyre om nøkkelkontroll

Infoskriv om Tek 17

Foreningen Norske Låsesmeder (NL) har forespurt fagpersoner om hvordan de tolker TEK 17 og laget et skriv vi håper kan bidra til at det ikke skal være noen tvil om hvordan bransjen i fremtiden skal beskrive og tilby løsninger som vi kan stå inne for, og som følger dagens forskrifter.

Last ned infoskriv om Tek 17

Infoskriv Ekomnett

Ekomnett autorisasjon og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innvilger autorisasjon for installasjon og vedlikehold av ekomnett. Ny forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften) trådte i kraft 1.1.2012. Bransjen vår har på få år beveget seg inn i elektronikkens verden, også med adgangskontroll, alarm og ITV som rammes av denne forskriften.

Last ned inforskriv om Ekomnett

Bli låsesmed - hvordan og hvorfor

Les mer om utdanningsløpet for låsesmedfaget her

I dagens samfunn er det et økende fokus på, og behov for sikkerhet. Som Låsesmed kan du derfor bli en verdifull fagperson. Du får kunnskap om stadig mer spennende og teknologibaserte løsninger, og vil ta del i et fagområde der moderne løsninger og nytenking innen elektronikk har høy prioritet. Last ned brosjyren og les mer om utdanningsløpet.

Last ned brosjyre - Bli låsesmed
Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.