Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Finn låsesmed

Når du velger å bruke et låsesmedfirma som er medlem av foreningen Norske Låsesmeder, skal du vite at vi stiller strenge krav til våre medlemsbedrifter. Du kan være trygg på at firmaet drives etter god forretningsskikk, gjeldende regler og forskrifter for lås og beslag blir fulgt, at arbeidet utføres etter høy faglig standard samt at du får sikring etter ditt behov. Velger du en av våre medlemsbedrifter er du som privatperson også dekket av NL-garantien. Les mer om garantien her.

For å se en fullstendig oversikt over alle godkjente medlemsbedrifter, klikk her.

Finn låsesmed

Når du velger å bruke et låsesmedfirma som er medlem av foreningen Norske Låsesmeder, skal du vite at vi stiller strenge krav til våre medlemsbedrifter. Du kan være trygg på at firmaet drives etter god forretningsskikk, gjeldende regler og forskrifter for lås og beslag blir fulgt, at arbeidet utføres etter høy faglig standard samt at du får sikring etter ditt behov. Velger du en av våre medlemsbedrifter er du som privatperson også dekket av NL-garantien. Les mer om garantien her.

For å se en fullstendig oversikt over alle godkjente medlemsbedrifter, klikk her.

      Design og utvikling av HELLI Visuell kommunikasjon