Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Praksiskandidat – svennebrev som voksen

Mange voksne låsesmeder med yrkespraksis, men uten lærekontrakt ønsker å avlegge svenneprøve. Det har de anledning til ved å melde seg opp som privatister, og det er gitte krav til bakgrunnskunnskap.

Teori
De som ikke kan dokumentere godkjent teori for faget, må melde seg opp til teoretisk prøve. Ta kontakt med skolekontoret i fylket for oppmeldingen til teoretisk prøve. Frist for oppmelding er 1.Februar og 15.september. Teorien for faget skal normalt være avlagt når kandidaten melder seg til praktisk prøve.

Praksis
Kandidaten melder seg opp til praktisk prøve hos Fagopplæringsetaten. Kandidaten må dokumentere minst fem år allsidig praksis som låsesmed. Det er Fagopplæringsetaten som godkjenner praksis, og det må legges ved skriftlig dokumentasjon på praksis i oppmeldingsskjemaet. Av attester må det fremkomme hvilke arbeidsoppdrag søkeren har utført. Oppmeldingsfrister til praktisk prøve er i august og februar hvert år. (Siste dag for oppmelding varierer fra år til år)

Teoriprøve for voksne
Teoriprøven for praksiskandidater er en tverrfaglig prøve, tilpasset låsesmedfagets opplæringsplaner. Det er Fagopplæringsutvalget i NL, som nøytral bransjeorganisasjon, som blir benyttet til å lage eksamensoppgavene på oppdrag for Læringssenteret.

Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.