Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Prosjekt til fordypning i låsesmedfaget

Elever som startet vidergående trinn 1 på utdanningsprogrammet Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) høsten 2006, kan velge å bli kjent med Låsesmedfaget gjennom prosjekt til Fordypning i Låsesmedfaget.

Lærefaget er strukturert i tre hovedområder:  Hovedområdene utfyller hverandre og må sees i sammenheng.

  • Installasjon og service av mekaniske og elektro-mekaniske sikringsmidler
  • Produksjon av låsesystemer og servicearbeid i verksted/ butikk
  • Kundebehandling – Etikk og moral

 

Fag ca % Antall timer
1.0 Nøkler – framstilling 15 26
2.0 Låser – montering i tredører 35 58
3.0 Låser – reparasjon 15 26
4.0 Sylindere – sette sammen 15 26
5.0 Dørlukkere – montere / justere 15 26
6.0 Sikkerhetsrutiner for oppbevaring av
dokumenter og koder, nøkler og nøkkelemner
1 2
7.0 Etikk 2 4
Sum antall timer 168

 

1.0 Nøkler – framstilling
1.1 Eleven skal kjenne virkemåten til nøkkelfresemaskiner
1.2 Eleven skal kunne bruke en nøkkelfresemaskin på en sikker måte
1.3 Eleven skal kunne bruke personlig verneutstyr
1.4 Eleven skal kunne fremstille nøkkel etter mal
1.5 Eleven skal kunne tilvirke nøkler etter indirekte og direkte nøkkelnummer
2.0 Låser – montering i tredører
2.1 Eleven skal kunne montere låser, dørlukkere, beslag i tredører
3.0 Låser – reparasjon
3.1 Eleven skal kunne reparere mekaniske låskasser
4.0 Sylindere – sette sammen
4.1 Eleven skal kunne sette sammen sylindere
5.0 Dørlukkere – montere / justere
5.1 Eleven skal kjenne oppbyggingen av, virkemåten til og bruksområder for ulike typer mekaniske dørlukkere
 5.2 Eleven skal kunne montere og justere ulike typer mekaniske dørlukkere
6.0 Sikkerhetsrutiner for oppbevaring av dokumenter og koder, nøkler og nøkkelemner
6.1 Eleven skal ha kunnskap om leverandørenes sikkerhetsrutiner for oppbevaring av dokumenter og koder
7.0 Kundebehandling – etikk og moral
7.1 Eleven skal få innføring og praktisering i låsesmedyrkets etiske regler
Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.