Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Utdanningsløp for låsesmedfaget

Utdanningsløp for låsesmedfaget

Fra og med skoleåret 2020/2021 får Låsesmedfaget nytt utdanningsløp
 Låsesmedfaget flyttes fra utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon til utdanningsprogram for elektrofag, og opplæringsmodellen endres fra særløp (1+3) til hovedmodellen for fagopplæring (2+2).

Dette innebærer at elever som ønsker utdanning som låsesmed søker til Vg1 elektrofag, videre til programområdet Vg2 automatisering og kan tegne lærekontrakt etter 2 år i skole.

Du må kunne legge fram en plettfri uttømmende politiattest for å få lærekontrakt eller ansettelse i låsesmedbedrifter tilsluttet landets bransjeforening, Foreningen Norske Låsesmeder.

Etter to års læretid avlegges svenneprøve.

Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.