Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Utdanningsløp for låsesmedfaget

Utdanningsløp for låsesmedfaget

Låsesmedfaget er i dag en del av utdanningsprogram for teknikk- og industriell produksjon. Faget følger opplæringsmodell for særløpsfag (1+3) og elevene tegner lærekontrakt etter første år i skole. I låsesmedfaget ble det fra og med april 2013 kryssløp med elektro. Det vil si at enten man tar 1 år på vg1 teknikk og industriell produksjon (TIP) – eller første året på elektro kan man starte som låsesmedlærling.

Du må kunne legge fram en plettfri uttømmende politiattest for å få lærekontrakt eller ansettelse i låsesmedbedrifter tilsluttet landets bransjeforening, Foreningen Norske Låsesmeder.

Etter tre års læretid avlegges svenneprøve.

I 2017 er det sendt ut et høringsforslag om endring av utdannelsesløpet for låsesmedfaget.
Det foreslås at låsesmedfaget flyttes fra utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon til utdanningsprogram for elektrofag, og at opplæringsmodellen endres fra særløp (1+3) til hovedmodellen for fagopplæring (2+2).

Forslaget innebærer at elever som ønsker utdanning som låsesmed søker til Vg1 elektrofag, videre til programområdet Vg2 automatisering og kan tegne lærekontrakt etter 2 år i skole.

Høringsfrist var 4.september 2017.

 

For mer informasjon om utdanning, skoler og hvordan søke se vår utdanningsside:
www.blilasesmed.no

Design og utvikling av HELLI Visuell kommunikasjon