Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Mesterbrev

Ved å ta mesterbrev får du rett til å kalle deg mester. Som mester og eier av et firma får du rett til å bruke mestermerket i markedsføringen av firmaet ditt. I tillegg får du god drahjelp av arbeidet Mesterbrevnemnda gjør med å markedsføre mesterne og deres spesielle kompetanse.

Mesterbrev

Ved å ta mesterbrev får du rett til å kalle deg mester. Som mester og eier av et firma får du rett til å bruke mestermerket i markedsføringen av firmaet ditt. I tillegg får du god drahjelp av arbeidet Mesterbrevnemnda gjør med å markedsføre mesterne og deres spesielle kompetanse.

Det er ikke bare firmaeiere eller daglige ledere som kan ha nytte av mesterutdanningen. Mesterbrevet er også en nyttig videreutdanning for de som jobber som mellomledere eller har annet spesielt ansvar i et firma slik som montasjeledere, faglige ledere, prosjektledere eller lignende.

Ordningen med mesterbrev er regulert i Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20.06.1986. Den viktigste bestemmelsen i loven er at bare den som er tildelt mesterbrev og har betalt sin årsavgift har rett til å kalle seg mester. Overtredelser straffes med bøter. Mesterbrevnemnda kan trekke et mesterbrev tilbake fra den som viser grov forsømmelighet i sin næringsvirksomhet.

Alle håndverkere med fagbrev og svennebrev fra fag under mesterbrevloven kan begynne på mesterutdanningen. Utdanningen går normalt over to år på deltid, og det er Folkeuniversitetet som står for tilbudet om utdanningen. Tilbudene gis over hele landet, også som fjernundervisning/kombinert undervisning. Områdene organisasjon, økonomi og markedsføring står sentralt. Eksamen skjer hver vår og høst.

Mesterutdanning for låsesmeder
Du kan begynne på mesterutdanningen når du har tatt svennebrevet og oppfyller kravene til praksis. Utdanningen består av:

  • Forkurs IKT
  • Etablering og ledelse
  • Faglig ledelse

Forkurset gir opplæring i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som verktøy. Etablering og ledelse er de samme for alle mesterfag, og består av fagene organisasjon og ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse.

En del av faglig ledelse er felles med de andre verkstedhåndverksfagene. I den fagspesifikke delen gis en innføring i de faglige ledelsesoppgaver og emner som er spesielle innenfor Låsesmedfaget. Mesterutdanningen avsluttes med skriftlige eksamener.

Når du oppfyller kravene til å bli mester kan du søke om mesterbrev.
Krav til Låsesmeder:

  • avlagt svenneprøve og to år praksis i faget etter dette
  • eller seks år praksis i låsesmedfaget totalt
  • bestått eksamenene i mesterutdanningen
  • myndig og bosatt i Norge

Les mer på www.mesterbrev.no

Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.