Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Sikkerheten selv

Sofie Nystrøm (37) er direktør for Center for Cyber and Information Security (CCIS). CCIS er det nasjonale senteret for IKT-sikkerhet her til lands. De holder til på Høgskolen i Gjøvik og driver med forskning, utdanning og trening i å håndtere kritiske situasjoner knyttet til informasjonssikkerhet. Virksomheten hadde sin oppstart på sensommeren 2014 og blir underlagt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. (NTNU) fra årsskiftet.

Sikkerheten selv

Sofie Nystrøm (37) er direktør for Center for Cyber and Information Security (CCIS). CCIS er det nasjonale senteret for IKT-sikkerhet her til lands. De holder til på Høgskolen i Gjøvik og driver med forskning, utdanning og trening i å håndtere kritiske situasjoner knyttet til informasjonssikkerhet. Virksomheten hadde sin oppstart på sensommeren 2014 og blir underlagt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. (NTNU) fra årsskiftet.

Bilde av Sofie Nystrøm

Sofie Nystrøm (37) leder det som regnes for Norges største satsning innen IKT-sikkerhet. Center for Cyber and Information Security (CCIS) er i oppbyggingsfasen og ventes å vokse til hundre ansatte i løpet av to år. De skal utvikle kunnskap og metoder for å gjøre IT-bruk sikrere.

23. nov 2015

IKKE TRO DU ER SIKKER
Låsbransjen har de siste årene stadig utviklet seg i takt med  IT- og elektronisk utvikling forøvrig. Mye av dagens overvåkning og sikring foregår via internett. Også vår bransje er prisgitt sikkerhet på disse plattformene.

Men det er ikke bare fra nettet man kan ane trusselen.
– Med 3D-printer kan man lett kopiere en nøkkel, ikke sant, sier Sofie Nystrøm, nesten litt spørrende.

Slike ting bør vekke interesse i vår bransje for hva som rører seg på sikkerhetsfronten i cyberspace.

UNDERLAGT NTNU
Sofie Nystrøm ivrer etter å lede de  ansatte i denne relativt nye verden. Hun er utdannet og har jobbet med dette aspektet av sikkerhet i hele sitt voksne liv.

UNDER UTVIKLING
– Vi er i en oppbyggingsfase til å bli et av Europas største sentre innen kunnskapsutvikling, og venter å telle omkring 100 ansatte når vi er ferdig oppbemannet i løpet av 2017, forteller hun.

Fra 1.1.2016 fusjoneres Høgskolen i Gjøvik med NTNU, slik at senteret nå blir underlagt denne utdanningsinstitusjonen, og CCISs medarbeidere blir å finne i hele NTNU-systemet.

HINDRE ULYKKER
CCIS er finanisiert av 25 partnere i et forsknings- og utdanningssenter. Oppdraget er å forske på hvordan avdekke og hindre uønskede hendelser i vår digitale verden, samt å bidra til at Norge har relevante utdanninger på området informasjons- og cybersikkerhet.

– Vi skal bidra til å hindre ting i å skje. Helt ut i det fysiske. Vi kjenner til at det skal være mulig å påvirke alt fra bremsene på en bil til missiler, forteller hun over bordet inne i kontoret hos en av samarbeidspartnerne – inne på Havnelageret i Oslo.

Nystrøms stilling er lokalisert til Høgskolen i Gjøvik, men grunnet utstrakt reisevirksomhet er det ikke hver dag den opprinnelige drammenseren er å finne i byen på vestsiden av Mjøsa.

Da vi traff henne var hun nettopp kommet fra Italia, i transit før videre reiser til Budapest i Ungarn og Sverige.

– Og så bærer det til Jørstadmoen, forteller hun smilende da artikkelforfatteren forteller om hjemmehørighet til Lillehammer.  På Jørstadmoen holder de fortsatt vakt over hva som skjer via nettet med fokus på installasjoner av betydning for det militære og dets interesser.

SPIONASJE
Forsvaret og Politiet er å finne blant de 25 partnerne til CCIS. På CCISs hjemmesider ser man at det er store og betydningsfulle partnere, både innen næringsliv, akademia og innen vital offentlige virksomhet.  Særlig det som blir omtalt som kritisk infrastruktur står sentralt i CCISs oppdragsbeskrivelse.

– Alle partnerne er brennende opptatt av og klar over viktigheten i det vi driver med. Det er jo på vegne av alle vi gjør vår jobb. Dette kommer hele samfunnet til nytte. Vi skal ruste alle for fremtiden på dette området, sier Nystrøm.

Med tanke på hva som er kommet frem de siste årene, ikke minst fra avsløringer gjennom de såkalte Wikileaks-avsløringene, skjønner man at det bedrives utstrakt overvåkning.

– Det  er vel ikke akkurat noen hemmelighet at det er flere land som er interessert i å høste informasjon om hva vi driver med i Norge, sier Sofie Nystrøm og legger ikke skjul på at slike sikkerhetshull er noe de skal sørge for at blir tettet.

SER LANGT FREM
Det nifse er at det kan være svært vanskelig å avdekke ting som foregår.
– Trusselen er reell, og samtidig usynlig. Dette er en global utfordring, og vi ønsker å komme helt i front av utviklingen. Vi ønsker å forske på neste generasjon utfordringer og tiltak, for eksempel hvordan Politiet skal benytte dataredskap i fremtiden. Vi skal hjelpe til med å utvikle kunnskap og metoder som kan hjelpe samfunnet i dette fremtidsaspektet.

For å nevne noe konkret av hva de holder på med, trekker Nystrøm frem nok én ting som kan være av spesiell interesse for vår bransje.

– Vi forsker mye på biometri. Vår forskningsgruppe vil patentere løsninger innen gjenkjenning av f.eks ører, øyne, fingre, ansikter, blodårer og tastegjenkjenning. Produktene vi kommer frem til ønsker vi gjennom de riktige kanalene og ordningene å ta videre helt ut i markedene, forteller Nystrøm.

BREAK EVEN
Målt opp mot kostnader er det grense for hvor mye man kan sikre seg.
– Utviklingen går fort. Gamle dager er for to år siden, men forskning rundt beregninger på kost-nytte viser at digitalisering lønner seg frem til 2030 avhengig av trusselbildet. sier Nystrøm avslutningsvis.

Så får vi se da. Om CCIS kommer utviklingen i forkjøpet?

Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.