Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Historien

Foreningen Norske Låsesmeder ble etablert i 1977. Under kan du se milepælene i vår historie.

1977

1977 Foreningen Norske Låsesmeder (NL) etablert

1980–1989

1980 NL Klagenemnd opprettet og opptaksprøve innført
1983 Samarbeid med SLR og DLF formalisert i Nordkey
1984 European Locksmith Federation (ELF) etablert av Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Storbritannia
1985 Første utgivelse av bladet Låsesmeden
1987 Oppstart låsesmedutdanning
1989 Oppstart Låsesmedtreff (kurs og videreutdannelse av låsesmedene)

1990–1999

1991 Registrering av varemerker, NL striper og NL nøkkel
1992 Låsesmedyrket godkjent som eget fag
1994 Tilpasset faget til reform ’94
1994 Uttømmende politiattest kreves for medlemmer i NL og ansatte i NL medlemsbedrifter (Rundskriv G-63/94)
1997 ELF Convention Trondheim
1998 Låsesmedfaget tilknyttet mesterbrevordningen

2000–2009

2001 NL garantiordning til forbrukere
2004 Iverksettelse av elektromekanikk kurs for låsesmeder i NL regi
2006 Låsesmedfaget godkjent som særløpsfag
2007 Lærebok for Låsesmedfaget – Mekanikk ferdigstilt
2008 Første opplæring for låsesmedelever i gang ved Steinkjer VGS
2009 Revidering av lærebøker for Låsesmedfaget – Mekanikk og Elektromekanikk

2010–2019

2010 NL støttegruppe i samarbeid med FG: FG regelverk for elektronisk avlåsing Beskyttelsesklassene B2 og B3
2010 NL var med på å forme teksten og innholdet i Veiledningen til Byggteknisk forskrift (TEK10)
2011 NL sertifikat for NL medlemsbedrifter (benyttes ved anbud o.l.)
2012 ELF Convention Lillehammer
2012 NL støttegruppe deltok i Standard Norges arbeidsgruppe for utgivelsen av NS3420, DEL R
2013 NL starter jobben med å lage en rekrutteringsfilm og kampanjenettside
2014 Film og kampanjenettside ferdigstilt – ca. 130 000 treff på Youtube
2014 Deltagelse på flere utdanningsmesser
2015 Samarbeid med Kuben Kurs og Kompetansesenteri Oslo vedr opplæring av lærlinger
2016 Mitt yrke film om låsesmedyrket ferdigstilles og legges ut på Youtube, Utdanning.no.
2017 Ny teknisk spesifikasjon på plass NS/TS 3160
2018 NL medlemsbedrifter FG godkjent
Ny digital opplæringslogg for lærlinger laget i samarbeid med NELFO
NL bidratt til nytt utdanningsløp gjeldende fra 2020 - låsesmedfaget lagt under elektro med et 2 + 2 løp
2019 Nye læreplaner under utarbeidelse

2020–2029

2020 Nytt utdanningsløp for Låsesmeden: Vg1 elektro, Vg 2 automatisering og 2 år lære i bedrift
2021 Ny læreplan godkjent med virkning fra august 2022
2022 Oppdatering av lærebok i Elektromekanikk
Ny FG film ferdigstilles -samarbeid mellom FG og NL
Oppdatering av digital opplæringslogg i låsesmedfaget i samarbeid med NELFO

NL deltar i flere arbeidsgrupper for utarbeidelse og revidering av normer og regler som gjelder for låsesmedfaget, som f.eks gjennom FG, Standard Norge, NHO etc.

Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.