Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Historien

Foreningen Norske Låsesmeder ble etablert i 1977. Under kan du se milepælene i vår historie.

Årstall

Historie

1977 Foreningen Norske Låsesmeder (NL) etablert
1980-81 NL Klagenemnd opprettet og opptaksprøve innført
1983 Samarbeid med SLR og DLF formalisert i Nordkey
1984 European Locksmith Federation (ELF) etablert av Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Storbritannia
1985 Første utgivelse av bladet Låsesmeden
1987 Oppstart låsesmedutdanning
1989 Oppstart Låsesmedtreff (kurs og videreutdannelse av låsesmedene)
1991 Registrering av varemerker, NL striper og NL nøkkel
1992 Låsesmedyrket godkjent som eget fag
1994 Tilpasset faget til reform ’94
1994 Uttømmende politiattest kreves for medlemmer i NL og ansatte i NL medlemsbedrifter (Rundskriv G-63/94)
1997 ELF Convention Trondheim
1998 Låsesmedfaget tilknyttet mesterbrevordningen
2001 NL garantiordning til forbrukere
2004 Iverksettelse av elektromekanikk kurs for låsesmeder i NL regi
2006 Låsesmedfaget godkjent som særløpsfag
2007 Lærebok for Låsesmedfaget – Mekanikk ferdigstilt
2008 Første opplæring for låsesmedelever i gang ved Steinkjer VGS

2008-d.d. NL støttegruppe deltar i diverse arbeidsgrupper for utarbeidelse og revidering av FG, regler. Spesielt publikasjonene FG:310 (Låser, informasjon og Krav), FG:240 (Krav til elektronisk avlåsning) og FG:112 (B-kravene).

2009 Revidering av lærebøker for Låsesmedfaget – Mekanikk og Elektromekanikk
2010 NL støttegruppe i samarbeid med FG: FG regelverk for elektronisk avlåsing Beskyttelsesklassene B2 og B3
2010-11 NL var med på å forme teksten og innholdet i Veiledningen til Byggteknisk forskrift (TEK10) slik den er i dag
2011 NL sertifikat for NL medlemsbedrifter (benyttes ved anbud o.l.)
2012 ELF Convention Lillehammer
2012 NL støttegruppe deltok i Standard Norges arbeidsgruppe for utgivelsen av NS3420, DEL R
2013 NL starter jobben med å lage en rekrutteringsfilm og kampanjenettside
2014 Film og kampanjenettside ferdigstilt – ca. 130 000 treff på Youtube
2014 Deltagelse på flere utdanningsmesser
2008-d.d. NL støttegruppe deltar i diverse arbeidsgrupper for utarbeidelse og revidering av FG, regler. Spesielt publikasjonene FG:310 (Låser, informasjon og Krav), FG:240 (Krav til elektronisk avlåsning) og FG:112 (B-kravene).
2015 Første samling for Låsesmedelever på Kuben kurs og teknologisenter i Oslo
2016 Mitt yrke film om låsesmedyrket ferdigstilles og legges ut på Youtube, Utdanning.no.
2017  Ny teknisk spesifikasjon på plass

Knut Kildahl har vært del av en gruppe bestående av deltagere fra Standard Norge, Sintef, TrioVing, Norsk Trevare, FG og NL.

Bakgrunnen for opprettelsen av gruppen var:

Nye europeiske standarder for dører, vinduer og låser er lite detaljerte. De erstatter ikke i praksis det informasjonsnivået det er behov for i markedet. De gamle norske standardene må tilbaketrekkes som følge av nye europeiske. Dermed oppstår et informasjons gap. Denne mangelen på informasjon kan kompenseres med en nasjonal teknisk spesifikasjon som samordner de fleste innarbeidete målkravene i det nordiske markedet.

Det har vært jobbet med å få på plass en teknisk standard basert på SIS mål og FG krav som bygger på SSF normen som de har i Sverige, men tilpasset Norske standarder og forhold.

https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=942501

 

Design og utvikling av HELLI Visuell kommunikasjon