Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Økning i omfanget av ID-tyveri

Fra 2014 til 2015 økte antall ID-tyverier i Norge. Man fastslår at minst 150 000 nordmenn er blitt ofre for dette i løpet av de to siste årene. Tallene stammer fra en undersøkelse som NorSIS (Norsk Senter for InformasjonsSikring) gjennomfører hvert år, i samarbeid med Skatteetaten.

Økning i omfanget av ID-tyveri

Fra 2014 til 2015 økte antall ID-tyverier i Norge. Man fastslår at minst 150 000 nordmenn er blitt ofre for dette i løpet av de to siste årene. Tallene stammer fra en undersøkelse som NorSIS (Norsk Senter for InformasjonsSikring) gjennomfører hvert år, i samarbeid med Skatteetaten.

dm.dir. ved NorSIS, Roger Johnsen

VIL HA SIKRERE ID: Adm.dir. ved NorSIS, Roger Johnsen blir stadig vekk kontaktet av fortvilte personer som har fått sin identitet stjålet og misbrukt. Han anbefaler sterkt at både postkasser og avfallsbeholdere er låsbare.

15. aug 2016 – Av Geir Olsen

Identitetskrenkelse er uberettiget bruk av både stjålet og fiktiv identitet, med forsett om å oppnå en økonomisk vinning for seg selv eller andre, eller å påføre tap eller ulempe for andre.

VOKSENDE PROBLEM
Saker som har vært behandlet i rettsvesenet de siste årene viser at tilfellene av ID-tyverier øker og man ser stadig grovere eksempler. Et av de groveste sto en kar fra Oslo for. Han ble i fjor dømt til tre år og fem måneder bak murene for 22 ID-tyverier.

Ved å stjele andre menneskers identitet skaffet den driftige 28-åringen seg blant annet falske lån, kredittkontoer og mobilabonnementer. Totalt svindlet han 34 personer, en rekke banker og finansinstitusjoner for til sammen 1,7 millioner kroner.

Mannen ble senere dømt for totalt 102 straffbare forhold: 1 grovt underslag, 22 ID-tyverier, 66 grove bedragerier, åtte forsøk på grovt bedrageri, ett grovt tyveri, tre helerier og ved én anledning å ha oppgitt falsk personalia.

Ifølge leder for Vinningsgruppen ved Sentrum politistasjon, Roar Kvassheim, var dette den største ID-tyverisaken gruppen har jobbet med.

KAN BLI RUINERT
Hos NorSIS på Gjøvik mottar man stadig henvendelser fra fortvilte nordmenn som ufrivillig har havnet i uføret.
– Konsekvensene av ID-tyverier kan være mangfoldige, og risikoen for at det kan ende med reell svindel i millionklassen er stor, forteller adm. dir. Roger Johnsen.

Når de blir kontaktet av identitetskrenkede personer, som rett og slett har mistet kontrollen på sitt gode navn og rykte, har de et sett med hjelpemidler å ty til.
– Ved å gå inn på våre hjemmesider vil man finne noen instrumenter som veileder hvorledes man skal hanskes med dette, forteller Johnsen. Men det er ingen enkel oppgave. Dette er både tidkrevende i tillegg til både irriterende og nervepirrende.

STJELER DOKUMENTER FRA SØPPEL OG POSTKASSER
NorSIS legger ned en betydelig innsats for å kartlegge hvor stort dette problemet er. Også hva slags metoder som benyttes.

Man deler ID-tyvene i to kategorier. Den ene gruppen er de man betegner som lokale kriminelle som tilrøver seg identitet ved å forsyne seg med brev og papirer fra postkasser og søppel.
– Disse tar seg inn i ulåste portrom hvor de kan forsyne seg fritt fra både søppeldunker og postkasser. Dette viser hvor viktig det er med låsbare gjenstander til slike formål, sier Johnsen.
– Det er ikke rare greiene disse trenger før det kan bære riktig så galt avgårde. Å lage seg en falsk identitet blir som å sette sammen et puslespill, fortsetter han.

Man bygger seg altså en identitet med større og større troverdighet ettersom puslespillet tar form.

UNDERGRUNNSNETT
Den andre gruppen er de organiserte kriminelle. De som stadig sender oss e-post i forsøk på å lure av oss opplysninger. Det finnes et såkalt «Darknet» som er de kriminelles handleplass. Her selger man alt fra epostadresser til sensitive personopplysninger.
– Og hvem av oss har vel unngått å motta en hyggelig E-post med beskjed om storgevinst – eller en»uskyldig» spørreundersøkelse, gjerne fra velkjente og velrennomerte firmaer?
– Jeg svarer konsekvent aldri på slike henvendelser, og oppfordrer alle til å gjøre det samme, forteller Roger Johnsen. Og drar frem et grelt eksempel som skjedde ganske nylig.

KJØPTE BIL I FALSKT NAVN
– Vi fikk en henvendelse fra en fortvilet kvinne i Oslo. Hun hadde blitt frarøvet sin identitet. Der hadde svindlerne på finurlig vis klart å lage fiktive lønnslipper ved hjelp av hennes personopplysninger. Med dette klarte de å låne penger, kjøpe og registrere en splitter ny Audi hos en velkjent og seriøs bilforhandler. I tillegg hadde de handlet betydelige mengder såkalt forbrukerelektronikk.

Hvordan klarte de dette?
— Svindlerne klarte å fremlegge dokumentasjonen banken og bilforhandleren krevde. Så lett er det å gå fem på, forteller Johnsen som også kjenner til tilfeller der man har klart å få utstedt nytt pass med grunnlag i en stjålet identitet. Mange vil nok kjenne gysninger bare ved tanken…

Og det er ikke «bare bare» å ordne opp i ettertid.
– Kvinnen la ned betydelig med tid og krefter for å ordne opp i saken, forteller Johnsen. Kvinnen, som forøvrig er selvstendig næringsdrivende – og således «har vært ute en vinterdag før» – anslår at hun hadde lagt ned 200 timer med egeninnsats for å ettergå og ordne opp i saken i kjølvannet av svindlerne.
– Politiet kunne bare hjelpe i begrenset grad. I tillegg var det ikke bare enkelt å få avregistrert bilen og nullstille saken, forteller Johnsen. Til slutt gikk det også greit å få tilbakelevert bilen til Audi-forhandleren. Men ikke noe gikk helt av seg selv når man nøstet opp i uføret.

OM UHELLET ER SKJEDD
Johnsen anbefaler tre ting om man begynner å ane at noe er på avveie:
– Sperr alle kort
– Anmelde forholdet til Politiet
– Sperr deg for kredittvurdering. (dette er en ganske unik mulighet vi har her i Norge.)

For flere opplysninger se www.norsis.no

VIL BEDRE ID-KONTROLLEN
Nå er det bevilget midler til Folkeregisterprogrammet som som skal fornye registeret, øke kvaliteten på innholdet og få på plass gode rutiner for registrering av så korrekte data som mulig.

Videre har Justisdepartementet bevilget midler til IDeALT-programmet som har ansvar for ID-utstedelse som pass og ID-kort, ID-kontroll på grensen og på territoriet, og teknisk og taktisk ID-kriminalitet. Begge disse programmene har tatt identitetstyveri på alvor og programlederne har vært premissgivere til NorSIS -konferansen IDentitet som arrangeres hvert år.

Undersøkelser viser at befolkningen ønsker å sikre sin egen identitet.

Ifølge tall fra NORSIS er hele 78 prosent positive til til å benytte biometri som for eksempel fingeravtrykk for å bekrefte identitet.
– Det som gjenstår nå er at næringslivet får bedre rutiner for kontroll av identitet ved all inngåelse av avtaler, herunder lån, kreditt, abonnement og tilsvarende. Vi bruker stadig mer digitale identiteter. Da blir det enda viktigere at den første kontrollen gjøres skikkelig. Den beste måten å knytte en fysisk person til en identitet er ved bruk av biometri, opplyser NORSIS.

Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.