Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

NL- medlemsbedrift = FG-godkjent

Medlemmene er nå på eksklusiv liste hos FG. Heretter kan alle NL-medlemsbedrifter skilte med å være FG-godkjent.

– Dette er nok et ledd i kampen for å dokumentere tydelig hvorfor man skal velge en NL-medlemsbedrift til å gjøre jobben, sier styreformann i NL Knut Kildahl etter at nyheten ble offentliggjort under årsmøtet i våres.

NL- medlemsbedrift = FG-godkjent

Medlemmene er nå på eksklusiv liste hos FG. Heretter kan alle NL-medlemsbedrifter skilte med å være FG-godkjent.

– Dette er nok et ledd i kampen for å dokumentere tydelig hvorfor man skal velge en NL-medlemsbedrift til å gjøre jobben, sier styreformann i NL Knut Kildahl etter at nyheten ble offentliggjort under årsmøtet i våres.

16. august 2018 – Av Geir Olsen


SOLIDE BEDRIFTER OG MEDARBEIDERE
Grunnen til at NL-medlemsbedrifter har sluppet gjennom FG-nåløyet henger nøye sammen med kravene for å bli inntatt som medlemmer i NL.

– Dette handler jo om sikkerhet og sikkerhetsprodukter – sier Arve Haug i FG. Med de høye og ufravikelige krav som kreves for å bli NL-medlemsbedrift var det egentlig ganske enkelt for FG å gå god for låsesmedene, fortsetter han videre.


KRIMINELLE KONKURRENTER

Flere sentrale aktører i foreningen har jobbet i lang tid med Arve Haug i FG for å få dette i orden, men det som fikk virkelig fortgang i arbeidet, var en del uønskede hendelser fra mindre seriøse aktører som har dukket opp i Norge. Spesielt i Oslo har dette blitt en utfordring for medlemmene.

– Vi har flere tilfeller hvor vi har fått merke at det ikke bare er hederlige folk som utgir seg for å representere vår bransje og våre fagfelt. Derfor ble det enda viktigere å få dette på plass raskt. At vi nå kan skilte med dette – er et flott redskap for å komme disse uønskede aktørene til livs og FG sertifiseringen er noe som gir kundene en ekstra dokumentert trygghet ved å velge oss, sier Kildahl.


JOBBET SAMMEN I ALLE ÅR
FG og NL så begge dagens lys i 1977. Og de fant tonen. Dette har resultert i et godt samarbeid som sikrer både NL-medlemsbedrifter og deres kunder.
– Det er riktig det. Vi har jobbet tett sammen. Spesielt de siste årene ser vi virkelig fruktene av dette.

FG har lagt merke til våre medlemskrav. Vi har satt krav til skikkelighet på mange plan. Jeg kan nevne både økonomisk stabilitet og trygghet. Og ikke minst NL-garantien for privatpersoner.

Alle ansatte i våre medlemsbedrifter må levere uttømmende politiattest til arbeidsgiver ved ansettelse. Hver medlemsbedrift må ha en faglig ansvarlig person som er personlig NL medlem. – Alle disse tingene har derfor spilt en betydelig rolle i arbeidet med å få oss FG-godkjent, mener Kildahl.


KUN SERIØSE
Et FG-godkjent installatørforetak eller sikringsprodukt gir begge parter i et forsikringsforhold visshet om at det installerte sikkerhetsutstyret holder tilfredsstillende kvalitet, står det å lese på hjemmesidene til FG.
– Dette betyr at når prosjektledere, byggherrer – eller hvem det nå måtte være – skal finne frem til hva og hvem som er best egnet, så vil vi peke oss ut i denne jungelen, forteller Kildahl videre.

Videre kan man lese:
«FG-godkjente låser og låsutstyr:
FG-godkjente bedrifter som kan montere låser og låsutstyr finner du listeført på Foreningen Norske låsesmeder (NL) sin hjemmeside».

FG-eksperten og kursholder Jan Petter Nordstrand hilser godkjenningen velkommen. Han er mannen som har holdt en mengde kurs for låsesmedene opp gjennom årene. Ikke minst bør han være velkjent for mange fra låsesmedtreffene på Lillehammer.
– Uten at jeg har fått satt meg nøye inn i dette, kan jeg i hvert fall umiddelbart fastslå at dette er nok et kvalitetsstempel og bevis på at NL-medlemsbedrifter er trygge bedrifter som både kan og vet hva de holder på med. FG-godkjenning fastslår dessuten at dette er seriøse og ordentlige bedrifter på alle plan.


EKSTRA TRYGGHET FOR KUNDENE
– Kundene har egentlig ikke noe valg, sier Knut Kildahl litt spøkefullt.  De bør så absolutt velge en av oss NL-låsesmeder sier han før han  avslutter:
– Likevel er det fortsatt deres valg hva de ønsker å installere av produkter. Velger de å benytte et produkt som IKKE er FG-godkjent, så  monterer vi selvfølgelig også dette. Kunden må gjøres oppmerksom på at de selv må bære eventuell risiko.

Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.