Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

NL har meldt seg inn i NHO Service og Handel

NL har meldt seg inn i NHO Service og Handel som bransjeforening og inngår samarbeid med bransjeforeningen Sikkerhet & Beredskap, som er en undergruppe av NHO Service og Handel.

NL har meldt seg inn i NHO Service og Handel

NL har meldt seg inn i NHO Service og Handel som bransjeforening og inngår samarbeid med bransjeforeningen Sikkerhet & Beredskap, som er en undergruppe av NHO Service og Handel.

Samarbeidet er et resultat av samtaler mellom partene gjennom det siste halve året.

Vi har flere felles interesser og ser for oss at vi kan dra nytte av hverandres kompetanse og sammen søke å påvirke forholdene som regulerer sikkerhetsbransjen.

Det vil være naturlig å videreutvikle gode samarbeidsrutiner på flere områder, blant annet innen næringspolitikk, statistikk, kompetanseutvikling, myndighetskontakt og standardiseringsarbeid.

Knut Kildahl, styreleder i NL, vil sitte i næringsutvalget i Sikkerhet & Beredskap.

Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.