Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

NL Tilstand – Tiltaksrapport

TT-R består av skjemaer utarbeidet for å sikre at låser, beslag og sikkerhetsutstyr fungerer iht lover, regler og forskrifter. TT-R benyttes av låsesmed under befaring av eksisterende bygg.

TT-R kan anvendes for alle eller deler av dører i et bygg. Dette for å sikre at dører med brann og rømningskrav ivaretas. Tilsvarende gjelder dører som omfattes av forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter. Det stilles også krav til generell tilrettelegging for adkomst for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Se skjema her

Befaring
Ta gjerne kontakt med et NL medlemsfirma og bestill befaring og be om en tilstand – tiltaksrapport. Under befaring noterer låsesmeden dørenes tilstand. Mangler som avdekkes og dine ønsker om tillegg eller endringer noteres som nødvendige tiltak.

Brannklassifiserte dører
Ved ettermontering eller utskifting til annen låstype i typegodkjente branndører kan det være nødvendig å kontakte dørleverandør.

Nyttig dokumentasjon
Etter at mangler i tiltaksrapporten er rettet opp, har du en god dokumentasjon ved besøk fra brannmyndighet eller forsikringsselskap.

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle NL medlemsfirmaer benytter NLs TT-R materiell.

Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.