Meny

Om oss
På Årsmøtet i NL på Lillehammer Hotel torsdag 26.januar 2017 ble det sittende styret gjenvalgt. 

Styret består av styreformann Knut Kildahl, nestformann Anders Møller, styremedlemmer: Eirik Larsen, Kent Martinsen, Stein Spjeldnæs og Stig Henrik Klophmann.