Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Om oss

Foreningen Norske Låsesmeder er en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter. Hoveddelen av medlemsbedriftene finnes i de største byene, og de er svært forskjellige, fra store firmaer til firmaer med 1-5 ansatte.

Om oss

Foreningen Norske Låsesmeder er en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter. Hoveddelen av medlemsbedriftene finnes i de største byene, og de er svært forskjellige, fra store firmaer til firmaer med 1-5 ansatte.

De siste årene har det vært mange oppkjøp i bransjen og det har blitt flere låsesmedkjeder. Medlemsbedriftene tilbyr tjenester på områdene innbruddssikring, mekaniske og elektroniske låser og låssystemer, nøkler til hus og bil, dørlukkere, dørautomatikk og adgangskontroll.

NL organisasjon
Årsmøtet er NLs høyeste myndighet. Foreningen ledes av et styre som består av formann, nestformann, og fire styremedlemmer. Styret skal ivareta foreningens og medlemmenes interesser, og har ansvar for at foreningens målsettinger blir oppfylt. NL Administrasjonen har ansvaret for foreningens daglige gjøremål, og arbeider under instruks fra og rapporterer til styret. NL administrasjonen består av: Daglig leder Anne Line M. Sagbakken.

Utviklingstrekk i låsesmedens arbeid
Låsesmeden viderefører gamle håndverkstradisjoner. I Vikingtiden var behovet for avlåsing en sopelime mot inngangsdøra. Låsesmedens arbeid i middelalderen bar mer preg av kunstnerisk utsmykning av dører med tunge og solide låser og nøkler, enn av høysikkerhet Kriminalitetsutviklingen og det økte trygghets- og sikkerhetsbehovet i vår tid krever låsesmeder som:

  • behersker både datateknologi og elektroniske låssystemer
  • kan vurdere behovet for høysikkerhet og adgangskontroll
  • ser helheten i den fysiske sikringen: låsen, dørene, vinduene, karmene, hengslene og beslaget
  • har kunnskap om kravene til branndører og rømningsveier
  • har kunnskap og forståelse for at form og farge inngår i beslag leveransen etter arkitektens ønsker

NLs målsettinger
Foreningens formål er å samle utøvere av låsesmedfaget som betjener sluttbrukermarkedet i en felles bransjeorganisasjon, styrke medlemmenes kompetanse og arbeide for gode utdanningsmuligheter samt fremme standardisering og kvalitetskontroll, sikre god yrkesetikk innenfor låsesmedfaget, ivareta medlemmenes interesser og bidra til gode samarbeidsforhold.

Utfordringer

  • Få kunde/marked mer bevisst på eget ansvar for sikkerhet og trygghet, og prioritere oppdatering og installasjon av fysiske sikringsmidler framfor annet ønskelig vedlikeholdsarbeid
  • Bidra til at lovverk, regler og forskrifter gjeldende brann, rømning og forsikring overholdes, samt være initiativtaker til at premisseleverandører for ovennevnte gis innspill om fornuftige operative løsninger og tilpasninger

Søsterorganisasjoner

NL samarbeider med søsterorganisasjonene SLR (Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund),  DLF (Dansk Låsesmede Forening) og Suomen Turvaurakoitsijaliitto (Finsk Låsesmedforening) gjennom Nordkey i Skandinavia og med europeiske Låsesmeder gjennom ELF (European Locksmith Federation).

Sveriges Låssmedmästares Riksförbund logo   Låsesmede Foreningen Danmark logo     European Locksmith Federation logo

Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.