Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Første kursbolk unnagjort på Kuben

De fire første lærlingesamlingene på Kuben Yrkesarena er nå unnagjort. Deltagelsen har vært formidabel. Suksessen til tross, nå skal opplegget evalueres. Målet er å få til enda bedre utdanning for låsesmedlærlingene i NL.

Første kursbolk unnagjort på Kuben

De fire første lærlingesamlingene på Kuben Yrkesarena er nå unnagjort. Deltagelsen har vært formidabel. Suksessen til tross, nå skal opplegget evalueres. Målet er å få til enda bedre utdanning for låsesmedlærlingene i NL.

30. nov 2016 – Av Geir Olsen

Når vi går igang igjen til våren, håper vi å kunne tilby et enda bedre opplegg, forteller instruktør Andre Eldor. Det er han som har vært tettest på opplegget underveis fra bransjens side. Han er ikke i tvil om at opplegget fortsetter med samlinger vår og høst. Etter fire samlinger skal lærlingene ha vært igjennom det som kreves for å kunne gå opp til svenneprøve etter at man har gjennomført hele lærlingeperioden.

FULLFØRT
Fire lærlinger har vært med på alle samlingene etter man startet opp på Kuben i Oslo. Det er Stian Tofte, Trond Aspelund, Anders Link og Petter Adelsøn. De er såre fornøyd med opplegget, men ser også muligheter for forbedring.
– Vi kunne gjerne sett at det ble mer spisset mot låsesmedene, forteller Petter Adelsøn.

MINDRE TEORI
Flere kjenner på nettopp dette. Andre Eldor er instruktør og den som holder i denne delen av utdanningen på bransjens vegne.
– Vi tar med oss slike innspill når det kommer til evalueringen. Dette er en av flere ting som skal behandles, sier han.

Målet er at man til våren har kommet frem til en enda bedre – og enda mer -skreddersydd plan for lærlingene.
– Vi ønsker oss mer praktisk læring. I dag preges vi av litt mye teori i undervisningen. Det er her vi har mål om å gjøre noen grep. Underveis i dette arbeidet håper jeg at vi etterhvert får flere fra bransjen til å spille på lag med oss. Både fra våre bedrifter såvel som leverandører. Også lærlingene selv kan ha ting å bidra med, sier Eldor.

GOD STEMNING
Kursene er som nevnt blitt veldig populære.
– Svarte det til forventningene?, spør vi de fire som har deltatt på alle.
– Ja. Her lærer vi masse. Fått en dypere innsikt i mange ting som møter oss i yrket.  Her får vi gått mer i dybden, fremholder Petter Adelsøn som er den mest taletrengte i firkløveret.

Men de andre henger seg på å vil gjerne få frem at det er fint og nyttig å møte andre som er i samme læra. Elevene trekker veksler på hverandres erfaring. I tillegg får de mer kjennskap til ståa rundt omkring i bransjen.

Da Låsesmeden besøkte lærlingene var elektrolærer Thanh Nguyen i full gang med elevene. Stemningen var god, og læreren skrøt av elevene.
– De er interesserte og hyggelige mennesker. Jeg merker jo at dette er en motivert gjeng, sier læreren.

3 elever fra Kuben

DAMENE PÅ FULL FART inn i branjsen
– Tre på lærlingekurs nå i høst

At forflytningen til utdanningssenteret Kuben i Oslo har vært vellykket, er det liten tvil om. Nå strømmer også jentene til. Da den fjerde samlingen gikk av stabelen nå i høst, var det tre unge damer som hadde hengt seg på det ellers så mannsdominerte tilbudet. Det er tydelig at tilbudet har falt i smak.

– Det blir nok enda flere jenter etterhvert, spådde Natasha Solem som var debutant på denne samlingen. De to andre – Emilie Homstvedt og Ada Lill Talaasen – var på sin andre samling. Alle tre er inne i sitt andre år som låsesmedlærling. 

STADIG NOE NYTT
Hvorfor er dette så attraktivt?
– Det er et variert yrke. Ingen dag er lik. Du får reise litt rundt. I det hele tatt så er det ganske spennende med mange muligheter i og med at det inneholder et stort spenn, alt fra elektro, sikkerhet, til filing av nøkler. Dette er givende, forteller Emilie Homstvedt fra Halden som er lærling ved Certego i Fredrikstad.  Hennes far er i bransjen. Det er noe av grunnen til hennes yrkesvalg.

Natasha Solem fra Hvitsten ved Drøbak i Akershus tok kontakt med foreningen Norske Låsesmeder da hun var nysgjerrig på yrket. Det resulterte i at hun banket på døra hos Flexilås for snart to år siden.
Jeg fikk jobb på dagen, smiler hun. 

Og takket være gode kolleger har hun fortsatt. Nå er hun altså på sin første lærlingsamling.
– Dette er jo veldig interessant. Vi lærer mye – på mange områder. Så dette kan jeg ta med meg videre i livet, uansett hva jeg måtte finne på, sier hun.  

Ada Lill Talaasen bor på Brøttum like sør for Lillehammer, og er til daglig lærling ved Certego på Gjøvik.
– Sjefen spurte meg etter to dager, svarer hun da vi vil vite hvorfor hun er på disse kursene. 

Ada har allerede lagt planer for hvor dette skal ende.
– Jeg ser jo for meg at jeg skal ta mestebrevet. Så får vi se om jeg starter for meg selv etterhvert, smiler hun. 

GREIE KARER
Å være sammen med gutta – både på jobb og kurs – er helt uproblematisk.
Gutta er så greie så. Her sitter spøken løst. Og det liker vi. Dessuten liker vi å vise at også vi får til det samme som gutta, avslutter jentene. 

Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.