Meny

Låsesmedmoduler
VG3 Kompetansemål for låsesmedfaget er delt inn i 3 programfag:

 • Prosjektering og installasjon
 • Produksjon og låssystemer
 • Bransje og fagetikk

Fordeles slik:

 • Bransjelære
 • Elektro
 • Materiallære og sammenføyning
 • Adgangskontroll
 • Verdioppbevaring
 • Prosjektering og dokumentasjon
 • Slagdørsautomatikk og dørlukkere
 • Låsesystemer


Beskrivelse av modulene:

Lærlingene og praksiskandidatene er under kalt elevene:

Bransjelære: Denne modulen gjør elevene kjent med hva det vil si å være låsesmed, sett i fra sitt eget ståsted og satt i et samfunnsperspektiv. Ellers vil elevene lære om HMS, generell bransjelære, standarder og regelverk innen brann, rømning og FG. Innovasjon i bransjen og universell utforming.  Også ny teknologi. Erfaringsdeling er også viktig her.

Elektro: I elektro vil elevene bli undervist i relevant elektro som faller naturlig å komme borti som låsesmed. Ohms lov, kabelberegninger, batteriberegninger, bruk av ulike måleinstrumenter, terminering, avmantling, dokumentasjon og tegninger i PC Schematic, reléstyringer m.m.

Materiallære og sammenføyning: I denne modulen vil elevene lære om materialer og deres egenskaper, slik som ulike tresorter og ulike metaller. Grunnleggende sammenføyning med ulike teknikker som gass, TIG/MIG og elektrode, gjennomboringer, innfelling og bruk av festelepper m.m.

Adgangskontroll: Adgangskontroll er et bredt og relevant område for låsesmedene. Her faller feilsøking og oppbygning av elektriske låser, elektriske sluttykker, motorlåser og solenoidlåser inn. Eller vil det bli undervist i ulike adgangskontrollsystemer, alarm og ITV.

Verdioppbevaring: I verdioppbevaring vil man lære om kombinasjonslåser, service og vedlikehold av brannsikre dokumentskap og enheter for verdioppbevaring.

Prosjektering og dokumentasjon: I denne modulen vil lærlingene lære om ulike prosjekterings- og befaringsmetoder og ulike dokumenteringsprogram tilknyttet dette. Utarbeidelse av beslaglister blir spesielt satt fokus på.

Slagdørsautomatikk og dørlukkere: I denne modulen vil det bli lagt opp til praktisk undervisning og fremvisning av ulike dørlukkere og slagdørsautomatikk.

Låssystemer: I låssystemer-modulen vil lærlingene lære om ulike låsesystemer og oppsett av låsplaner. Det blir også undervist i løsning av systemer og ulike tilvirkninger av nøkler og sylindere.


Moduloppsett og gjennomføring av låsesmedundervisningen:

Modulene er utarbeidet i henhold til hva undervisningen av lærlingene og praksiskandidatene (elevene) i låsesmedutdanningen kan innebære. Den dekker programfagene men ikke fellesfagene. Fellesfag må hver elev få lokalt. Enkeltelementer i programfagene kan mangle, men er da beregnet å læres i egen bedrift. F.eks. nøkkelmaskiner og annet produksjonsutstyr, lære om egen bedrift m.m.

For å gjennomføre det slik det her er beskrevet, brukes det i tillegg til faglærere fra Kuben VGS, eksterne ressurser som bidrar til å heve undervisningen av elevene. Det er også viktig å knytte kontakter i et bredt spekter i bransjen, også for elevene.

Fast kontaktlærer er André Eldor som er låsesmedmester, utøvende låsesmed og yrkesskolelærer.