Meny

Evalueringsskjema etter samling på Kuben
For hele tiden å utvikle samlingene på Kuben ønsker vi konstruktive tilbakemeldinger på alt fra informasjon om samlingen og praktiske opplysninger i forkant – til tilbakemeldinger på det faglige.

Informasjon om samlingene på Kuben ligger ute på www.nl-lasesmed.no med timeplaner, priser, påmeldingsskjema og generell informasjon. I tillegg sendes en link til disse opplysningene til alle NLs medlemmer i god tid før samlingen finner sted.


1. samling vår 2015

Hvordan var informasjonen om opplegget på Kuben i forkant av arrangementet?

Var det noe du savnet av opplysninger i forkant?

Hvordan opplevde du den faglige gjennomføringen?

1. Bransjelære:

2. Materiallære og sammenføyning:

3. Prosjektering og dokumentasjon:

4. Befaringsteknikk:

5. Elektro:

6. Verdioppbevaring:

Andre ting du ønsker å ta opp:

Skriv inn bokstavene nedenfor

captcha

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare på dette!