Meny

Kompetanseplattform for Låsesmedsvenn
Høsten 2004 ble det vedtatt ny kompetanseplattform for Låsesmedsvenner.

Daglig arbeid
Låsesmedbedriften er leverandør av fysiske sikringsmidler; lås og beslag produkter og løsninger til dører, vinduer og åpninger i nybygg og ved rehabilitering. Løsningene skal ivareta brukerens krav og forventninger til sikkerhet og bekvemmelighet, samt tilfredsstille kravene til brann, rømning og forsikring i henhold til relevante lover og regler.

Fysiske sikringsmidler er henholdsvis mekaniske, elektromekaniske og elektroniske produkter, hvilket betyr at låsesmedsvennen må ha kompetanse innen mekanikk, elektronikk og edb.

Låsesmedsvennen skal kunne kartlegge brukerens behov og gi råd for valg av løsninger, og må også vurdere valg av produkt i forhold til utseende og stil.

Låsesmedsvennens arbeidsområder omfatter blant annet:

 • Installasjon, reparasjon og service avlås og beslag i tre, stål og aluminiumsdører dørlukkere, slag- og skyvedørsautomatikk, dører, dreiesperrer og svingdører mekanisk og elektromekanisk rømningsutstyr
 • Installasjon, idriftsettelse og service av adgangskontroll og porttelefonanlegg
 • Integrering av adgangskontrollsystemer med alarm og ITV
 • Beregning og produksjon av låssystemer
 • Nøkkelkopiering
 • Sammenføyningsteknikker; sveising, liming, lodding
 • Verdisikringsenheter; safer og brannskap
 • Oppsett av pc/server, nettverk og programvare relatert til låsesmedfaget
 • Besiktigelse, beskrivelse og tilbud
 • Kvalitetssikring
 • HMS

En låsesmedsvenn må ha nødvendige praktiske og teoretiske kunnskaper for å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere sitt arbeide på selvstendig grunnlag. Låsesmedsvennen må ha tegningsforståelse og kunnskap om kundebehandling. Låsesmedsvennens arbeid er forbundet med seriøsitet og trygghet, og det kreves rent rulleblad for utøvelse av faget.

Fagets utvikling og plass i samfunnet
Låsesmedfaget er forankret i gamle håndverkstradisjoner. Ny formgivning og nye arbeidsteknikker og materialer er utviklet og tatt i bruk. Produktutviklingen har i senere år vært meget stor og mange av
produktene innholder elektroniske funksjoner. Dette medfører at låsesmedsvennen kontinuerlig må holde seg oppdatert også innen IKT og digital utvikling.

Likheter og ulikheter med andre fag
Låsesmedfagets oppgaver og kompetansebehov vedrørende planlegging, prosjektering og levering av varer og tjenester, samt dokumentasjon av utført arbeide, kan sammenlignes med f. eks elektrikere.
Også tegningsforståelse, teknologi, materialer og arbeidsmetoder er sammenlignbare. Låsesmeden samarbeider med andre håndverkere i bygg- og anleggsprosesser.

Låsesmedfaget skiller seg ut fra andre fag ved det store spekter av mekaniske og elektroniske produkter og de varierende materiell som disse skal installeres i; tre, stål, aluminium, gips og betong
som i stor grad krever forskjellige verktøy og arbeidsmåter.