Meny

Om Foreningen Norske Låsesmeder
Årstall Historie
1977 Foreningen Norske Låsesmeder (NL) etablert
1980-81 NL Klagenemnd opprettet og opptaksprøve innført
1983 Samarbeid med SLR og DLF formalisert i Nordkey
1984 European Locksmith Federation (ELF) etablert av Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Storbritannia
1985 Første utgivelse av bladet Låsesmeden
1987 Oppstart låsesmedutdanning
1989 Oppstart Låsesmedtreff (kurs og videreutdannelse av låsesmedene)
1991 Registrering av varemerker, NL striper og NL nøkkel
1992 Låsesmedyrket godkjent som eget fag
1994 Tilpasset faget til reform ’94
1994 Uttømmende politiattest kreves for medlemmer i NL og ansatte i NL medlemsbedrifter (Rundskriv G-63/94)
1997 ELF Convention Trondheim
1998 Låsesmedfaget tilknyttet mesterbrevordningen
2001 NL garantiordning til forbrukere
2004 Iverksettelse av elektromekanikk kurs for låsesmeder i NL regi
2006 Låsesmedfaget godkjent som særløpsfag
2007 Lærebok for Låsesmedfaget – Mekanikk ferdigstilt
2008 Første opplæring for låsesmedelever i gang ved Steinkjer VGS
2009 Revidering av lærebøker for Låsesmedfaget – Mekanikk og Elektromekanikk
2010 NL støttegruppe i samarbeid med FG: FG regelverk for elektronisk avlåsing Beskyttelsesklassene B2 og B3
2010/2011 NL var med på å forme teksten og innholdet i Veiledningen til Byggteknisk forskrift (TEK10) slik den er i dag
2011 NL sertifikat for NL medlemsbedrifter (benyttes ved anbud o.l.)
2012 ELF Convention Lillehammer
2012 NL støttegruppe deltok i Standard Norges arbeidsgruppe for utgivelsen av NS3420, DEL R
2013 NL starter jobben med å lage en rekrutteringsfilm og kampanjenettside
2014 Film og kampanjenettside ferdigstilt – ca. 130 000 treff på Youtube
2014 Deltagelse på flere utdanningsmesser
2008-d.d. NL støttegruppe deltar i diverse arbeidsgrupper for utarbeidelse og revidering av FG, regler. Spesielt publikasjonene FG:310 (Låser, informasjon og Krav), FG:240 (Krav til elektronisk avlåsning) og FG:112 (B-kravene).
2015 Første samling for Låsesmedelever på Kuben kurs og teknologisenter i Oslo

Foreningen Norske Låsesmeder har utviklet seg til en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter. Hoveddelen av medlemsbedriftene finnes i de største byene, og de er svært forskjellige, fra store firmaer til enmannsbedrifter. De siste årene har det vært mange oppkjøp i bransjen og det har blitt flere låsesmedkjeder. Medlemsbedriftene tilbyr tjenester på områdene innbruddssikring, mekaniske og elektroniske låser og låsesystemer, nøkler til hus og bil, dørlukkere, dørautomatikk og adgangskontroll.

NL organisasjon
Årsmøtet er NLs høyeste myndighet. Foreningen ledes av et styre som består av formann, nestformann, og fire styremedlemmer. Styret skal ivareta foreningens og medlemmenes interesser, og har ansvar for at foreningens målsettinger blir oppfylt. NL Administrasjonen har ansvaret for foreningens daglige gjøremål, og arbeider under instruks fra og rapporterer til styret. NL administrasjonen består av: Administrativ leder Anne Line M. Sagbakken.

Utviklingstrekk i låsesmedens arbeid
Låsesmeden viderefører gamle håndverkstradisjoner. I Vikingtiden var behovet for avlåsing en sopelime mot inngangsdøra. Låsesmedens arbeid i middelalderen bar mer preg av kunstnerisk utsmykning av dører med tunge og solide låser og nøkler, enn av høysikkerhet Kriminalitetsutviklingen og det økte trygghets- og sikkerhetsbehovet i vår tid krever låsesmeder som:

 • behersker både datateknologi og elektroniske låssystemer
 • kan vurdere behovet for høysikkerhet og adgangskontroll
 • ser helheten i den fysiske sikringen: låsen, dørene, vinduene, karmene, hengslene og beslaget
 • har kunnskap om kravene til branndører og rømningsveier
 • har kunnskap og forståelse for at form og farge inngår i beslagleveransen etter arkitektens ønsker

NLs målsettinger

 • Kvalitetssikring av medlemsbedrifter gjennom opplæring og etterutdanning
 • Sikre tilgang til faget gjennom samarbeid om fagopplæring og lærlingplasser
 • Heve forståelsen for fysisk sikring og kriminalforebyggende tiltak Bevare og utvikle låsesmedhåndverket i takt med teknologisk utvikling av produkter
 • Skape fornøyde kunder gjennom å tilby førsteklasses produkter og tjenester

Utfordringer

 • Få kunde/marked mer bevisst på eget ansvar for sikkerhet og trygghet, og prioritere oppdatering og installasjon av fysiske sikringsmidler framfor annet ønskelig vedlikeholdsarbeid
 • Bidra til at lovverk, regler og forskrifter gjeldende brann, rømning og forsikring overholdes, samt være initiativtaker til at remisseleverandører for ovennevnte gis innspill om fornuftige operative løsninger og tilpasninger