Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

NL sørger for at det nye utdanningsløpet tilpasses fremtidens låsesmeder

Utdanningsløpet for låsesmedene er i endring. Fremover blir det to år på skolebenken- og to år som lærling i bedrift. Til nå har det vært ett år skolegang og tre år som lærling. Første året på videregående vektlegges elektro (VG1-Elektro). Andre året skal vektlegges Automatisering (VG2-Automatisering), i tillegg til de «vanlige» skolefagene.

NL sørger for at det nye utdanningsløpet tilpasses fremtidens låsesmeder

Utdanningsløpet for låsesmedene er i endring. Fremover blir det to år på skolebenken- og to år som lærling i bedrift. Til nå har det vært ett år skolegang og tre år som lærling. Første året på videregående vektlegges elektro (VG1-Elektro). Andre året skal vektlegges Automatisering (VG2-Automatisering), i tillegg til de «vanlige» skolefagene.

5. desember 2019 – Av Geir Olsen

NL-gruppe påvirker

Stig H. Klophmann
LEDER: Stig H. Klophmann leder NL-gruppen som er med i arbeidet.

Det har over tid vært flere møter mellom Utdanningsdirektoratet og en nedsatt gruppe fra Låsesmedene, hvor oppdraget er å tilpasse det nye opplegget til Låsesmedutdanningen. Gruppen består av Stig H. Klophmann, Knut Kildahl og Andre Eldor. 

– Vi har over tid vært i gang med innspill til de nye læreplanene. Disse er nå oversendt departementet og vi håper på tilbakemelding før jul, forteller Stig Henrik Klophmann. 
– Blir det store endringer?
– Forsåvidt ikke. Men vi forsøker å ta utgangspunkt i utviklingen innen elektroniske løsninger som preger bransjen. Vi forsøker jo å se for oss hvordan bransjen blir i fremtiden, og forsøker og tilpasse utdanningen etter dette, forteller Klophmann videre.

Forandring

Det nye løpet krever litt forandring og justering av opplegget under lærlingsamlingene på Kuben. 
– Det blir noen endringer. Vi har jobbet med det nye utdanningsløpet en stund allerede, men har ikke landet vårt opplegg i detalj på nåværende tidspunkt, fortalte Knut Kildahl og Andre Eldor under et planleggingsmøte i høst sammen med koordinator Evan Ostinelli på Kuben.

TILRETTELEGGING: Knut Kildahl, Evan Ostinelli og Andre Eldor er i full gang med å gjøre endringer for å tilrettelegge lokaler og fasiliteter der hvor lærlingene skal utføre praktiske oppgaver under de fire samlingene de er igjennom i løpet av lærlingetiden.

Elektro på skolebenken

– Det som er klart, er at den generelle elektrodelen blir nedtonet fra vår side ettersom man er igjennom dette begge årene på videregående. Vi blir nok mer faglig spisset med fokus på bransjelære, regelverk, montasje- og festeteknikk, samt elektro knyttet til faget, utdyper Knut Kildahl. 

PLANLEGGER: Andre Eldor noterer ting han mener kreves for å følge opp de nye retningslinjene fra Utdanningsforbundet.

Tilpasser nivået

Etter at lærlingoppfølgingen ble endret for noen år siden, og samlingene ble lagt til Kuben utdanningsarena i Oslo, har lærlingene strømmet til kursene.
– Søkermassen er såpass stor at vi nå forsøker å harmonisere de forskjellige gruppene som skal på samling. Dette må til for å gi deltagerne jevnest og best tilpasset tilbud, forteller Kildahl. 

Design og utvikling av HELLI Visuell kommunikasjon