Meny

Medlemsinformasjon
Firma *

Avdeling* (dersom ingen, skriv ingen)

Antall ansatte*

Firmaets nettside*

Navn på personlige medlemmer som skal faktureres firmaet *

Navn på daglig leder / avd. leder *

Navn på faglig ansvarlig NL medlem *

Navn på Låsesmedsvenner *

Navn på Låsesmedmester *

Godkjent lærebedrift *
janei

Antall lærlinger * (dersom ingen skriv 0)

Navn på lærlinger (dersom flere, skriv navnene på hver sin linje)

Læretid utløper (dersom flere, skriv datoer på hver sin linje)

Har du andre opplysninger?

Skriv inn bokstavene nedenfor

captcha