Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Timeplaner

På Kuben vil lærlinger som er interessert i faglig påfyll kunne melde seg på kurs i 2 ukers moduler. Under ser du timeplaner for kommende kurs.

1. samling 2022 uke 6 og 7
(Timeplanen vil bli oppdatert)
Uke 1 ( 7. – 11.februar 2022)
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.45 – 12.00 Oppstart av modul
Gjennomgang av nettplattform Its learning. Gjennomgang av mekanisk og elektromekanisk lærebok i låsesmedfaget
Låssystemer
Oppsett av låsplan og beslagliste
Låssystemer
Systemløsning Sammendrag
Låssystemer
Produksjon av nøkler og sylindre etter egen utregning
Elektro
Kabeltype og dimensjonering
12.45 – 15.15 Låssystemer
Ulike systemer og patenter
Låssystemer Systemløsning Sammendrag Låssystemer
Koding av nøkler og sylindre
Produksjon av nøkler og sylindre etter egen utregning Batteribackup og dimensjonering
Uke 2 ( 14. – 18.februar 2022)
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.45 – 12.00 Elektro
Oppfriskning bruk av måleinstrumentPraktisk bruk av reléstyringer
Tilvirkning av tilholdernøkler og omlegg av tilholderlås 09:00
Velkommen Introduksjon del 1 adgangskontroll10:00
Introduksjon del 2 adgangskontroll11:00
Introduksjon del 3 adgangskontroll
09:00 Tilbakeblikk
Nettverksoppgave med gjennomgang.Vi laster ned en adk klient og får kortet til å virke10:00 Praktisk adgangskontroll
09:00 Tilbakeblikk Gjennomgang av oppgaven

10:00 Nøkkelfrie adgangssystemer

12:45 Styring av alarm

12.45 – 15.15 Kabeltype og dimensjonering Tilvirkning av tilholdernøkler og omlegg av tilholderlås 12:45

Nettverk introduksjon del 1

Nettverk introduksjon del 2

Nettverk introduksjon del 3

12:45
Praktisk adgangskontroll
12:45
Oppsummering og hjemreise
Vi tar forbehold om endringer i timeplanen

2. samling 2022 Høst – tidspunkt kommer (Timeplanen vil bli oppdatert)

Uke 1

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.45 – 12.00 Oppstart av modul.
Gjennomgang av nettplattform
Laste ned programmer
Elektro

Dokumentasjon

HMS i system El. lås og el. sluttstykker Elektromekaniske løsninger i klassifiserte dører
12.45 – 15.15 Bedriftslære Elektro
Dokumentasjon
SALG
montørens mersalg
El. lås og el. sluttstykker Elektromekaniske løsninger i klassifiserte dører

Uke 2

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.45 – 12.00 Elektro
Info om EKOM
Nøkkelmaskiner
Praktisk bruk og vedlikehold
Nøkkelmaskiner
Typer maskiner til forskjellig bruk
Adgangskontroll Adgangskontroll
12.45 – 15.15 Elektro Oppsummering elektro Nøkkelmaskiner
Praktisk bruk og vedlikehold
Nøkkelmaskiner
Finn riktige nøkkelemner
Adgangskontroll Adgangskontroll
Vi tar forbehold om endringer i timeplanen
Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.