Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Timeplaner

På Kuben vil lærlinger som er interessert i faglig påfyll kunne melde seg på kurs i 2 ukers moduler. Under ser du timeplaner for kommende kurs.

1. samling  2019 uke 10 og 11

Uke 1 (4. – 8. mars)

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.45 – 12.00 Teknologisenter:

Oppstart av modul.
Gjennomgang av nettplattform.

Teknologisenter:

Verdioppbevaring
Christian Ringnes

Teknologisenter:

Verdioppbevaring
Christian Ringnes

Sveiseverksted og rørverksted:

Materiallære og sammenføyning

Rom 2621:

Prosjektering og dokumentasjon

12.45 – 15.15 Bransjelære Verdioppbevaring
Christian Ringnes
Verdioppbevaring
Christian Ringnes
Materiallære og sammenføyning Prosjektering og dokumentasjon

Uke 2 (11. – 15. mars)

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.45 – 12.00 Elektro avd.:

Elektro

Elektro avd.:

Elektro

Rom 2621:

Befaringsteknikk

Sveiseverksted og rørverksted:

Materiallære og sammenføyning

Teknologisenter:
Bransjelære
12.45 – 15.15 Elektro Elektro Befaringsteknikk Materiallære og sammenføyning Evaluering

2. samling 2019

Uke 1 (14. – 18. oktober)

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.45 – 12.00 Oppstart av modul. Gjennomgang av nettplattform. Bransjelære
Monterings- og festeteknikk i ulike materialer: Treverk; bruk og vedlikehold av ulike verktøy. Oppsett av bor, fres, stemjern m.m.
Bransjelære
Monterings- og festeteknikk i ulike materialer: Stål; bruk og vedlikehold av ulike verktøy. Festelepper, Gjengesnitt og gjengetapp
Bransjelære
Monterings- og festeteknikk i ulike materialer: Aluminium; bruk og vedlikehold av ulike verktøy. Hylsemutter, skruesikring m.m.
Prosjektering og dokumentasjon
Praktisk bruk av befaringsteknikk. Befaring på bygg med workshop på løsning
12.45 – 15.15 Bransjelære Monterings- og festeteknikk. Verktøylære Bransjelære
Monterings- og festeteknikk i ulike materialer: Treverk; bruk og vedlikehold av ulike verktøy. Oppsett av bor, fres, stemjern m.m.
Bransjelære
Monterings- og festeteknikk i ulike materialer: Stål; bruk og vedlikehold av ulike verktøy. Festelepper, Gjengesnitt og gjengetapp
Bransjelære
Monterings- og festeteknikk i ulike materialer: Aluminium; bruk og vedlikehold av ulike verktøy. hylsemutter, skruesikring m.m.
Prosjektering og dokumentasjon
Praktisk bruk av befaringsteknikk. Befaring på bygg med workshop på løsning

Uke 2 (21. – 25. oktober)

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.45 – 12.00 Bransjelære
Universell utforming – Tekniske forskrifter
Bransjelære
Brann- og rømningsdører
TTR
Rømningsterminal
Panikkbeslag m.m
Dørautomatikk og dørlukkere
Slag- og skyvedørsautomatikk Dørlukkere
Dørautomatikk og dørlukkere
Slag- og skyvedørsautomatikk Dørlukkere
Bransjelære Oppgaveløsning på nettplattformen
12.45 – 15.15 Bransjelære
Universell utforming – Tekniske forskrifter
Bransjelære
Brann- og rømningsdører
TTR
Rømningsterminal
Panikkbeslag m.m
Dørautomatikk og dørlukkere
Slag- og skyvedørsautomatikk Dørlukkere
Dørautomatikk og dørlukkere
Slag- og skyvedørsautomatikk Dørlukkere
Bransjelære
Oppsummering og evaluering

3. samling 2018

Uke 1 ( 5. – 9.mars 2018)

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.45 – 12.00 Oppstart av modul
Gjennomgang av nettplattform Its learning. Gjennomgang av mekanisk og elektromekanisk lærebok i låsesmedfaget
Låssystemer
Oppsett av låsplan og beslagliste
Låssystemer
Systemløsning Sammendrag
Låssystemer
Produksjon av nøkler og sylindre etter egen utregning
Elektro
Kabeltype og dimensjonering
12.45 – 15.15 Låssystemer
Ulike systemer og patenter
Låssystemer Systemløsning Sammendrag Låssystemer
Koding av nøkler og sylindre
Produksjon av nøkler og sylindre etter egen utregning Batteribackup og dimensjonering

Uke 2 (12. – 16.mars 2018)

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.45 – 12.00 Elektro
Oppfriskning bruk av måleinstrumentPraktisk bruk av reléstyringer
Tilvirkning av tilholdernøkler og omlegg av tilholderlås 09:00
Velkommen Introduksjon del 1 adgangskontroll10:00
Introduksjon del 2 adgangskontroll11:00
Introduksjon del 3 adgangskontroll
09:00 Tilbakeblikk
Nettverksoppgave med gjennomgang.Vi laster ned en adk klient og får kortet til å virke10:00 Praktisk adgangskontroll
09:00 Tilbakeblikk Gjennomgang av oppgaven

10:00 Nøkkelfrie adgangssystemer

12:45 Styring av alarm

12.45 – 15.15 Kabeltype og dimensjonering Tilvirkning av tilholdernøkler og omlegg av tilholderlås 12:45

Nettverk introduksjon del 1

Nettverk introduksjon del 2

Nettverk introduksjon del 3

12:45
Praktisk adgangskontroll
12:45
Oppsummering og hjemreise

4. samling 2018

Uke 1 (15. – 19.oktober 2018)

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.45 – 12.00 Oppstart av modul.
Gjennomgang av nettplattform
Laste ned programmer
Elektro

Dokumentasjon

HMS i system El. lås og el. sluttstykker Elektromekaniske løsninger i klassifiserte dører
12.45 – 15.15 Bedriftslære Elektro
Dokumentasjon
SALG
montørens mersalg
El. lås og el. sluttstykker Elektromekaniske løsninger i klassifiserte dører

Uke 2 (22. – 26.oktober 2018)

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.45 – 12.00 Elektro
Info om EKOM
Nøkkelmaskiner
Praktisk bruk og vedlikehold
Nøkkelmaskiner
Typer maskiner til forskjellig bruk
Adgangskontroll Adgangskontroll
12.45 – 15.15 Elektro Oppsummering elektro Nøkkelmaskiner
Praktisk bruk og vedlikehold
Nøkkelmaskiner
Finn riktige nøkkelemner
Adgangskontroll Adgangskontroll
Vi tar forbehold om endringer.
Design og utvikling av HELLI Visuell kommunikasjon