Alternativt kan du holde nede 'Ctrl' / 'CMD' -tasten og trykke '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å redusere tekststørrelsen.

100%

Høy kontrastmodus er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Låsesmedmoduler, moduloppsett og gjennomføring

Under finner du beskrivelse av låsesmedmoduler, moduloppsett og informasjon om gjennomføring av låsesmedundervisningen hos Kuben.

VG3 Kompetansemål for låsesmedfaget er delt inn i 3 programfag:

 • Prosjektering og installasjon
 • Produksjon og låssystemer
 • Bransje og fagetikk

Fordeles slik:

 • Bransjelære
 • Elektro
 • Materiallære og sammenføyning
 • Adgangskontroll
 • Verdioppbevaring
 • Prosjektering og dokumentasjon
 • Slagdørsautomatikk og dørlukkere
 • Låsesystemer

 

Beskrivelse av modulene:

Lærlingene og praksiskandidatene er under kalt elevene:

Bransjelære: Denne modulen gjør elevene kjent med hva det vil si å være låsesmed, sett i fra sitt eget ståsted og satt i et samfunnsperspektiv. Ellers vil elevene lære om HMS, generell bransjelære, standarder og regelverk innen brann, rømning og FG. Innovasjon i bransjen og universell utforming. Også ny teknologi. Erfaringsdeling er også viktig her.

Elektro: I elektro vil elevene bli undervist i relevant elektro som faller naturlig å komme borti som låsesmed. Ohms lov, kabelberegninger, batteriberegninger, bruk av ulike måleinstrumenter, terminering, avmantling, dokumentasjon og tegninger i PC Schematic, reléstyringer m.m.

Materiallære og sammenføyning: I denne modulen vil elevene lære om materialer og deres egenskaper, slik som ulike tresorter og ulike metaller. Grunnleggende sammenføyning med ulike teknikker som gass, TIG/MIG og elektrode, gjennomboringer, innfelling og bruk av festelepper m.m.

Adgangskontroll: Adgangskontroll er et bredt og relevant område for låsesmedene. Her faller feilsøking og oppbygning av elektriske låser, elektriske sluttykker, motorlåser og solenoidlåser inn. Eller vil det bli undervist i ulike adgangskontrollsystemer, alarm og ITV.

Verdioppbevaring: I verdioppbevaring vil man lære om kombinasjonslåser, service og vedlikehold av brannsikre dokumentskap og enheter for verdioppbevaring.

Prosjektering og dokumentasjon: I denne modulen vil lærlingene lære om ulike prosjekterings- og befaringsmetoder og ulike dokumenteringsprogram tilknyttet dette. Utarbeidelse av beslaglister blir spesielt satt fokus på.

Slagdørsautomatikk og dørlukkere: I denne modulen vil det bli lagt opp til praktisk undervisning og fremvisning av ulike dørlukkere og slagdørsautomatikk.

Låssystemer: I låssystemer-modulen vil lærlingene lære om ulike låsesystemer og oppsett av låsplaner. Det blir også undervist i løsning av systemer og ulike tilvirkninger av nøkler og sylindere.

 

Moduloppsett og gjennomføring av låsesmedundervisningen:

Modulene er utarbeidet i henhold til hva undervisningen av lærlingene og praksiskandidatene (elevene) i låsesmedutdanningen kan innebære. Den dekker programfagene men ikke fellesfagene. Fellesfag må hver elev få lokalt. Enkeltelementer i programfagene kan mangle, men er da beregnet å læres i egen bedrift. F.eks. nøkkelmaskiner og annet produksjonsutstyr, lære om egen bedrift m.m.

For å gjennomføre det slik det her er beskrevet, brukes det i tillegg til faglærere fra Kuben VGS, eksterne ressurser som bidrar til å heve undervisningen av elevene. Det er også viktig å knytte kontakter i et bredt spekter i bransjen, også for elevene.

Personvern. Design og utvikling av Konsis Grafisk AS.