Meny

Videregående skoler i Vestfold
Færder videregående skole
Banebakken 35
Tønsberg
Telefon 33 30 96 00
Anne Pedersen
Epost: ferder.vgs@vfk.no
Holmestrand videregående skole
Gjøklep
Holmestrand
Telefon 33 06 63 50
Kari Thomassen
Epost: postmottak.holmestrandvgs@vfk.no
Horten videregående skole
Bekkegata 2
Horten
Telefon 33 07 90 00
Lisbeth Eek Svensson
Epost: postmottak.hortenvgs@vfk.no
Sande videregående skole
Hans Kristian Evensensvei 53
Sande i Vestfold
Telefon 33 78 50 50
Epost: mette.ingels@vfk.no
Sandefjord videregående skole
Krokemoveien 2-4
Sandefjord
Telefon 33 48 85 00
Erik Tidemann Jørgensen
Epost: sandefjord.vgs@vfk.no
Thor Heyerdahl videregående skole
Hoffsgate 6
Larvik
Telefon 33 12 31 00
Hallvard Larsen
Epost: th.vgs@vfk.no