Meny

Videregående skoler i Sogn og Fjordane
Dale vidaregåande skule
Dale i Sunnfjord
Telefon 57 73 82 00
Epost: rolf.helge.kleiven@sf-f.kommune.no
Eid vidaregåande skule
Sjukehusvegen 1
Nordfjordeid
Telefon 57 88 52 00
Ove Bjørlo
Epost: postmottak.eidvgs@sf-f.kommune.no
Flora vidaregåande skule
Professor Gjelsviks veg
Florø
Telefon 57 75 79 00
Odd Standal
Epost: postmottak.floravgs@sf-f.kommune.no
Høyanger vidaregåande skule
Høyanger
Telefon 57 71 41 20
Ottar Hjetland
Epost: postmottak.hoyangervgs@sf-f.kommune.no
Måløy vidaregåande skule
Deknepollen
Telefon 57 84 91 00
Karl Ottar Rundereim
Epost: postmottak.maloyvgs@sf-f.kommune.no
Sogndal vidaregåande skule
Trolladalen 28, Sogndal
Telefon 57 67 64 00
Marta Sofie Vange
Epost: postmottak.sogndalvgs@sf-f.kommune.no
Stryn vidaregåande skule
Hegrevegen 1
Stryn
Telefon 57 87 49 00
Kåre Roseth
Epost: postmottak.strynvgs@sf-f.kommune.no
Øyrane vidaregåande skule
Øyra vegen 1
Førde
Telefon 57 82 59 20
Randi Faugstad
Epost: postmottak.oyranevgs@sf-f.kommune.no
Årdal vidaregåande skule
Farnesvegen 32, Øvre Årdal
Telefon 57 64 89 40
Geir Kjetil Øvstetun
Epost: postmottak.ardalvgs@sf-f.kommune.no