Meny

Videregående skoler i Sør-Trøndelag
Brundalen videregående skole
Yrkesskoleveien 18
Jakobsli
Telefon 73 19 21 11
Jan Erik Vold
Epost: postmottak.brundalen@stfk.no
Byåsen videregående skole
Selsbakkvegen 34
Trondheim
Telefon 73 92 50 00
Knut Wold
Epost: postmottak.byasen@stfk.no
Fosen videregående skole
Skolegata
Brekstad
Telefon 72 51 31 50
Geir Ulset
Epost: postmottak.fosen@fosen.vgs.no
Frøya videregående skole
Sistranda
Telefon 73 19 51 11
Hans Anton Grønskag
Epost: postmottak.froya@stfk.no
Gauldal videregående skole
Rørosveien 2
Støren
Telefon 72 43 04 00
Grethe Jøndahl
Epost: postmottak.gauldal@stfk.no
Hemne videregående skole
Trondheimsveien 7 A
Kyrksæterøra
Telefon 72 45 07 70
Ole Ledahl
Epost: Postmottak.Hemne@hemne.vgs.no
Hitra videregående skole
Hitra
Telefon 72 44 20 30
Epost: brian.ford@stfk.no
Ladejarlen videregående skole
Ladehammerveien 6
Trondheim
Telefon 73 87 05 00
Hans Jørgen Engan,
Epost: postmottak.ladejarlen@stfk.no
Malvik videregående skole
Vikhamar
Telefon 73 98 70 00
Epost: solveig.ronning@malvik.vgs.no
Meldal videregående skole
Løkkeveien 117, Løkken Verk
Telefon 72 49 52 00
Epost: anne.engstrom@stfk.no
Melhus videregående skole
Melhus
Telefon 72 87 99 00
Helge Bjø Bæverfjord
Epost: postmottak.melhus@melhus.vgs.no
Oppdal videregående skole
Oppdal
Telefon 72 40 00 10,
Trygve Holthe Iversen
Epost: postmottak.oppdal@stfk.no
Orkdal vidaregåande skole
Follo, Orkanger
Telefon 72 47 10 00
Steinar Høynes
Epost: postmottak.orkdal@stfk.no
Rissa videregående skole
Rissa
Telefon 73 85 85 00
Epost aud.benberg@stfk.no
Røros videregående skole
B. M. Müllers vei 12, Røros
Telefon 72 41 93 00
Tor Indset
Epost: postmottak.roros@stfk.no
Selbu videregående skole
Bellveien 50, Selbu
Telefon 73 81 06 00
Arnstein Trøite
Epost: postmottak.selbu@stfk.no
Åfjord videregående skole
Åfjord
Telefon 72 53 07 40
Astrid Witsø
Epost: postmottak.afjord@stfk.no