Meny

Videregående skoler i Aust-Agder
Blakstad videregående skole
Nidelvveien 13
Froland
Telefon 37 23 53 00
Nils Inge Øyna,
Epost: blakstad@blakstad.vgs.no
Dahlske videregående skole
Lillesandsveien 39
Grimstad
Telefon 37 40 27 00
Bernt Skutlaberg
Epost: dahlske@dahlske.vgs.no
Risør videregående skole
Siris vei 8
Risør
Telefon 37 14 42 20
Ove Konrad Gravningsmyr
Epost: risor@risor.vgs.no
Setesdal vidaregåande skule Hornnes
Telefon 37 92 95 50
Birgit Attestog
Epost: hornnes@hornnes.vgs.no
Strømsbu videregående skole
Hornnes
Telefon 37 40 21 00
Magnus Austad
Epost: postmottak@stromsbu.vgs.no