Meny

Årsmøte i NL 26.april 20142999-08

Helgen 25.- 27.april hadde NL årsmøte i Ålesund

Det sittende styret ble gjenvalgt:

Styreformann: Knut Kildahl

Nestformann: Morten Høiseth

Styremedlemmer: Anders Møller, Eirik Larsen, Finn Jonstang, Kent Martinsen