Meny

Gjør comeback med bilnøklerComeback med bilnøkler

Filing og kopiering av bilnøkler har så og si ligget brakk for låsbransjen i mange år. Ved hjelp av avansert teknologi gjør nå karene hos låsesmed Karl Jensen et aldri så lite comeback.

– For å nyansere noe, kopiering av bilnøkler har mange låsesmeder gjort hele tiden, i senere tid gjerne på oppdrag fra bilforhandler. Kloning og programmering av bilnøkler er hva vi egentlig snakker om nå, presiserer daglig leder Roy Jensen hos Karl Jensen AS.

– Dette blir selvfølgelig spennende. Vi er helt sikre på at markedet fortsatt finnes. Og siden vi har holdt på med dette i lang tid, med lang fartstid i bransjen, har vi bilnøkler til nær sagt alle modeller. Helt tilbake til 1950-tallet, fortsetter Jensen.

– Vi har liksom hanglet med, men på begynnelsen av 2000-tallet falt vi litt av lasset, som mange andre i låsbransjen. Utfordringen med transpondernøkler ble i drøyeste laget.

STRENGE KRAV
I takt med forsikringsbransjens stadig strengere krav til billeverandørene, ble det etterhvert omtrent umulig å holde tritt for de som ikke var skodd for den stadig mer avanserte teknologien.

– I starten var transpondernøkler relativt enkelt å kopiere. Men etterhvert kom det kryptering, rullerende koder og – ikke minst – kombinasjoner av dette, forteller Jensen. Men etterhvert har det teknologiske forspranget skrumpet inn. Teknologien er nå mer tilgjengelig, slik at det er mulig – for de som ønsker å satse – å holde tritt med de avanserte nøkkel løsningene fra bilfabrikantene.

– Flere bilmerker, som BMW og VAG har nå pre kodede nøkler, der hver nøkkel er unik til bilen den er beregnet for, slik at selv bilforhandler kan være avhengig av å bestille ferdig nøkkel fra fabrikk. Nå kan vi imidlertid gi oss i kast med dette, fordi vi kan gjøre to ting: Vi kan hente den pre kodede informasjonen fra bilen, kopiere informasjonen over på en transponder, og så kode transponderen til bilen, forklarer Jensen.

VIL SAMARBEIDE MED BILBRANSJEN
Dette satser romerikingene betydelige ressurser på.
– Vi ble introdusert for teknologien på et seminar i Sverige, og dermed var vi vel egentlig i gang, forteller Roy Jensen. Med hjelp fra avansert dataverktøy og kursing i utlandet, var den tradisjonsrike bedriften på Romerike i gang igjen på den moderne «bilnøkkelfronten» fra nå i vår.
– Vi satser først og fremst i nærmarkedet i og rundt Oslo, samt på Østlandet. Men er selvfølgelig leveringsdyktige over hele landet, sier Jensen som forteller at de allerede har avtale med KIA om å kunne levere erstatningsnøkler på deres vegne.

Hos Karl Jensen vil man kunne få utført stort sett det samme som hos bilforhandleren. Bare raskere.

– Det er viktig for oss å presisere at vi på ingen måte har tenkt å konkurrere med bilbransjen. Vi regner med at de ikke ser på dette som noe betydelig marked, og at vi heller blir sett på som en nyttig samarbeidspartner til det beste for alle fortvilte bileiere, som har mistet eller blitt frastjålet bilnøkler. Vi kan ordne opp på stedet. Eller i løpet av kort tid. Må man vente på at fabrikken skal lage og kode opp nye nøkler, eller i verste fall skifte låsene, kan man jo bare tenke seg hvor lang tid det tar. Og at også kostnadene sannsynligvis blir på et helt annet nivå, sier Roy Jensen mens kollegene Thomas Bratberg og Bjørn Erik Kolstad nikker bekreftende der de sitter benket rundt det nyinnkjøpte utstyret.

AVANSERT INVESTERING
Jensen har ikke satt alt over styr før comebacket. Drøyt 100 000 kroner i software, samt til en del kostnader i forbindelse med kursing. I tillegg må de ligge på lager med en del forskjellige nøkkelemner, transpondere og nøkkelholdere fra forskjellige biltyper.
– Vi regner med at dette vil bli en lønnsom investering etterhvert, smiler Jensen.

MANGE MULIGHETER
Når uhellet er ute, kan romerikingene tilby forskjellige løsninger.
– Vi kan i noen tilfeller koble ut startsperren – slik at man kan kjøre bilen hjem. Neste gang man prøver å starte, vil startsperren være intakt igjen.
En annen ting som kan bli redningen om noen har blitt frastjålet en nøkkel, er at Jensens menn kan eliminere denne nøkkelen fra bilens styringsenhet. Dermed vil ikke denne lenger fungere på bilen. Dette er kanskje noe forsikringsselskapene vil sette pris på, smiler Jensen.

Jensen avslører også at de går svangre med en ide om å tilby en tjeneste som ingen i Norge har i dag. Nemlig hjelp 24. timer i døgnet for bileiere.

– For å være i stand til dette kreves det en god del: spesiallaget verktøy, som utstyr for å dirke og dekode låsen på stedet, utstyr for å file den mekaniske delen på stedet, samt kloning – og programmeringsenheter slik at vi kan kommunisere med bilens datamaskin.
– Som du skjønner; vi må kunne utføre mange ting. I tillegg til selve utstyret vil det bli en meget stor jobb å utdanne personell. Dette krever ressurser, sier Jensen.

Han avslutter med å minne om at de også kan tilby løsninger for de som har såkalt Smart Key system.