Meny

Statsbygg skal være ferdig med universell ­utforming på alle bygg innen 2025Statsbygg har satt seg fore at alt av ­deres bygningsmasse skal være universelt utformet innen 2025. Høgskolen i Lillehammer er pilotprosjektet. Der er man nå i ferd med å komme i mål etter flere måneder med ombygging.

Av Geir Olsen

Går man rundt i byggene oppdager man stadig nye og smarte detaljer. Disse høster både anerkjennende nikk og blikk. Det er mye smart å se. Skolen er med dette det første bygget til Statsbygg som er fullstendig ”universelt utformet”.

LOKAL LEVERANDØR
Det gagner også Låsgruppen B&T på Lillehammer.
Dette er deres hittil største prosjekt med hensyn til universell utforming, og representerer en leveranse på omkring 2,5 millioner.
– Det dreier seg i hovedsak om cirka 150. dører for vårt vedkommende, sier daglig leder Geir Cato Sveen, som understreker at prosjektet dreier seg om mye mer enn hva låsesmedene bidrar med.

Pilotprosjekt universell utforming
TAR DET PENT: Montørene Kai Simenstad og Kåre Evenrud fra ­Låsgruppen b&t er her i ferd med å sette inn nye låser og automater i en av de eldste byggene. Det gjelder å ha tungen rett i munnen i bygget fra 1890 – som er vernet.

MED FRA STARTEN
Sveen & co. har vært i gang siden i fjor høst.
– Vi kom tidlig inn i bildet. Det er litt unikt for vår del. Vi kom derfor med i planleggingen helt fra starten, og fikk således innflytelse på utførelsen av prosjektet. Det mener vi er en kjempefordel for alle involverte, sier Sveen som siden desember i fjor har hatt tre til fire montører i sving med jobben. Deres befatning har i første rekke vært å få på plass adgangskontroll, brann- og rømningsdører, samt automatisert døråpning og låssystem.

Pilotprosjekt universell utforming
I GODT SELSKAP: Montørene Kai Simenstad og Kåre Evenrud smilte bredt da sjefen Geir Cato Sveen fra Låsgruppen B&T var på besøk med ­Låsesmeden på slep for å vise frem det omfattende arbeidet med å få byggene på Storhove utenfor Lillehammer fullstendig universelt utformet.

VERNET
En slik jobb er utfordrende. Det er mange faktorer å ta hensyn til. Bygningsmassen er stor og spenner fra eldre ærverdige bygninger fra 1890 til moderne bygg som kom på plass i forbindelse med Lillehammer-OL og senere. De eldste byggene innehar verneklasse 2.  Det gir utfordringer i arkitekturen. Ting man må være spesielt oppmerksom på er tretrappene, fasader og bærekonstruksjoner, som alle er vernet av Riksantikvaren.

Pilotprosjekt universell utforming
BØYLER PÅ SØYLER: De hvite bøylene på søylene gjør at man lettere får øye på denne “hindringen” i gangpartiene på skolen.

ERFARING OG KUNNSKAP
– Fallhøyden er stor, hvordan ”navigerer” dere rent faglig når det gjelder krav og forskrifter i TEK 10 og universell utforming?
– Vi har jo støttet oss til Trio Ving og deres leveransebeskrivelser. Men vi har også godt kvalifiserte og god kunnskap her i bedriften. Vi besitter lang og solid erfaring, forteller Rolf Houlder hos Låsgruppen B&T. Han har vært i bransjen siden 1975 og burde vite hva han snakker om.

FAKTA OM SKOLEN OG HVA SOM ER GJORT:

SKOLEN

 • Bygningsmassen på Storhove er eiet og driftet av Statsbygg.
 • Byggene ligger omkring fem kilometer nord for Lillehammer sentrum.
 • Ombyggingen omfattes av fem bygg og er på tilsammen 35 000 kvadratmeter. Byggene er oppført fra 1890 – 2012.
 • Det er Høyskolen i Lillehammer som benytter lokalene. Skolen har 4500 studenter, 700 av disse er deltids- og fjernundervisningsstudenter. Per i dag er det åtte rullestolbrukere tilknyttet skolen.
 • Det er ca. 350 ansatte ved HIL.

DETTE ER GJORT

 • Det har blitt skiftet i overkant av 100 toalettringer, tilsvarende speiler og lysarmaturer.
 • Det ble laget over 1000 stk. mørkbeiset eikestaver som søylemarkering samt skinn på stålsøyler.
 • Det ble frest ned trappenesemarkeringer i fem vernede tretrapper.
 • Ved tre innganger ble små gatestein skiftet ut med store glatte betong steiner, samt granittbelegg ved hovedinngangen på Hove og NRK.
 • Samtlige innganger fikk nye skraperister etter krav i TEK. 10.
 • Glassdører og felt har fått kontrastmarkering i to høyder.
 • Alle heiser er blitt utstyrt og oppgradert med taktile knapper og etasjeangivelse med tale.
 • I gamlebygget ble det installert/skiftet ut heis slik at også kjelleren kunne nås med rullestol.
 • Det har også blitt laget en rullestolplass i et av auditoriene.
 • Det har blitt malt kontraster på listverk og dører.
 • Det har blitt montert flere titalls meter med nye håndløpere på trapper i internat og i gamlebygget.
 • Samtlige innvendige hovedtrapper har fått trappenesemarkeringer.
 • På bygg Montenegro, har det blitt etablert/opprustet utvendig rullestolrampe samt nytt rekkverk på ytterligere 2 trapper.
 • Det er etablert teleslynge og oppgradert teleslynge i auditorier.
 • Det er oppgraderte innvendige skilter for etasjeangivelser og henvisninger til HC WC med taktile skilter.
 • Et høyt antall dørterskler er slipt ned til kravet på 25 millimeter etter TEK 10.
 • Alle HC WC er hevet opp til godkjent høyde.
 • Det er også skiftet ut et høyt antall dører for å i vareta UU- krav sammen med gjeldende brann og rømningskrav.

Dette i tillegg til alle dører og automatikk som ombyggingen har ført med seg. Syljuåasen AS har hatt hovedentreprisen. RAM-arkitektur har vært en nær samarbeidspartner med hensyn til estetiske løsninger.