Meny

Grenseløse innbruddstyverTenk som tyven, oppfordres det ofte til for å sikre sine verdier. Men hvordan tenker egentlig en innbruddstyv?

Grenseløse innbruddstyver

 

 

 

 

Av: Pål Andreassen

Det man i alle fall kan konstatere er at Norge oppfattes som et nærmest paradis for vinningskriminelle, spesielt for Øst-Europeere som kommer hit ene og alene for å robbe med seg så mye de kan på korteste mulig tid.
Den norske naiviteten ved å unnlate å sørge for skikkelig sikring av privatboliger virker nærmest som fluepapir på profesjonelle bander. Politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen i Politiets Grenseløs-prosjekt forteller til klikk.no om det reneste paradis for kjeltringene.
– De forteller om åpne dører og vinduer, og hager de kan spasere gjennom uten problemer. De sier til oss at inntil dere får folk til å forstå at de må låse dørene og sikre vinduer og terrassedører, vil det fortsatt være enkelt å ta seg inn i boliger.
Han har også erfart at man ikke nødvendigvis alltid kan føle seg sikker selv om man har installert alarm. Det kommer blant annet an på hvordan den er montert, mener Abrahamsen.
– Vi er litt usikre på dette med alarm, og vi erfarer at de (tyvene) også går inn i boliger hvor det er alarm. Men at de velger rom hvor det ikke er installert sensorer. Skal man ha alarm bør den dekke hele boligen, slår Abrahamsen fast.

Hund og HA
I et intervju med en norsk innbruddstyv i Dagbladet i høst kunne man lese at alarm har liten avskrekkende virkning på vinningskriminelle. I alle fall hvis de er av den billige typen.
– Stort sett er de bare koblet opp med en magnetbryter i inngangsdøren, som betyr at alarmen kun går dersom alarmen brytes opp. Men knuser du et vindu i døren eller ved siden, så skjer det ingen ting, opplyste tyven.
Han legger til at hvis han har muligheten til å få tak i en stige og bryte seg inn i andreetasjen er han nærmest ”sikret” å ikke bli avslørt av alarm. Noe som imidlertid skremmer – i alle fall denne tyven – er hund i huset. Og hvis man i tillegg signaliserer at man støtter den lokale kriminelle motorsykkelklubben, styrer han unna.
– Hells Angels funker, ikke alarm, oppsummerte han.
Tall fra NHO Service, Finansnæringens Hovedorganisasjon og Prognosesenteret viser at kun 15,3 prosent av norske husstander har alarm, men erfaring viser at tyvene naturlig nok heller velger nabohuset – hvis det ikke er alarm der.

Vind fra øst
De siste årene har det vært en markant økning av vinningskriminelle fra Øst-Europa som opererer i Norge. De opptrer gjerne mer profesjonelt enn sine norske kollegaer, og har ofte med seg spesialredskap. Ifølge Politiets Grenseløs-Prosjekt finnes det også erfarne låsesmeder blant disse kriminelle personene. (Se egen faktaboks for flere detaljer).

For tre år siden utviklet Tønsberg Politistasjon Operasjon Grenseløs – personrettet etterforskning på tvers av politidistrikt. Politimesterne i Vestfold, Telemark, Buskerud og Asker og Bærum har alle signert et mandat for gruppen som fra oktober i fjor har utgjort Prosjektsamarbeidet Grenseløs. Bare i løpet av de første tre månedene førte samarbeidet til 80 pågripelser og 63 varetektsfengslinger. Fra starten av har prosjektet fått over 400 straffesaker for retten, og 80 personer er dømt til lengre straffer.
Bakgrunnen for prosjektet er at Vestfold politidistrikt i 2004 bestemte seg for å ta hardere grep mot vinningskriminaliteten, både blant lokale gjengangere og mobile Øst-Europeere. I 2007 ble fire etterforskere og en politijurist satt på jobben, uten å skulle bry seg om distriktsgrenser. Det førte til at Operasjon Grenseløs raskt ble en samarbeidspartner med andre politidistrikt.

Fremtiden
Operasjon Grenseløs ser fremtidens trusselbilde som en stor utfordring, hvor spesielt tre faktorer henger sammen.
• Flere kriminelle vil reise fra land med store sosiale problemer til land med stor materiell verdi.
• Man vil se mengdekriminalitet med fokus på store tyveriraid, siden risikoen for å bli tatt er relativt liten.
• Lave straffer og gode soningsforhold vil gjøre Norge ekstra attraktivt for mobile vinningskriminelle.
Samarbeidsprosjektet ser for seg flere grep myndighetene og politiet kan foreta seg for å begrense denne utviklingen, og de inkluderer blant annet økt bruk av varetekt, ensartet praksis over distriktsgrensene, soning i hjemlandet, strengere straffer og tung satsing på personrettet etterforskning.

Kilder: klikk.no, dagbladet.no, krad.no

Fakta
• Mann, 20 – 35 år, arbeidsledig, ikke narkoman, erfaren lovbryter
• Ofte domfelt i hjemlandet, gjerne for svært alvorlige forhold
• Gjerne utdannet innen relevante fag, som dreier eller låsesmed og lignende
• Har kriminalitet som eneste inntekstkilde, forsørger familie i hjemlandet
• Bruker mobilitet som bevisst strategi, legger sjelden igjen spor
• Bevisst valg av objekter for innbrudd, godt planlagt, bruker spesialverktøy
• Gjør gjerne bestillingstyverier av airbager, båtmotorer og lignende
• Jobber ofte sammen med andre profesjonelle vinningskriminelle
• Gjemmer systematisk tyvegods i utendørs depot, for senere henting
• Opererer i celler på 2 – 4 personer, løs tilknytning mellom de ulike cellene

Kilde: Det Kriminalforebyggende Råd