Meny

Ny utdannelse i låsesmedfagetEtter innføringen av «Kunnskapsløftet» har Låsesmedfaget fått ny utdanningsvei, særløp. Lærlingen taes inn i lære etter grunnkurs på videregående skole(VG1) og skal ha tre års opplæring i bedrift.

Eleven må helst ha fordypning i faget i sitt første år (VG1) med en dag i uka. Gjennomføringen avtales mellom skole, elev og bedrift, og kalles prosjekt til fordypning. Hensikten er at eleven lærer seg relativt enkle ting og kan gjøre seg opp en mening om dette er faget  han/hun vil utdanne seg til. Samtidig kan bedriften få inn unge og engasjerte elever som har en klar mening med yrkesvalget sitt, slik at ting kan være godt avklart den dagen lærlingkontrakten skrives. Norske Låsesmeder har laget ferdig en mal som skal følges i prosjekt til fordypning for låsesmedfaget, se mer under Låsesmedopplæring/fagopplæring.

Det nye særløpet i faget gjør at vi må tilføre mye teori i bedrift, men det er teori som brukes i yrket vårt. Vi har stor tro på at de som fullfører utdannelsen etter det nye løpet vil få en bred og god utdannelse som er veldig godt tilpasset faget.

I og med at vi ikke har mye av det teoretiske stoffet i bokform fra før, må denne jobben gjøres nå i vinter. Læremateriellet vil bli bygget opp på samme lest som NLs lærebok i elektromekanikk, og omhandler alle, for oss kjente, temaer i faget bortsett fra åpningsteknikk.

NLs kurskomité, som består av Knut Kildahl, Per Bugten, Ingeborg Haukerud, Roy Aspelund og Stig Roar Punnerud er engasjert  til oppgaven med lærebøker. Svein Lundby er engasjert som redaktør og Bjørn Ørnung som koordinator for arbeidet. Dette blir relevant stoff, som nok flere enn lærlingene kan få bruk for.