Meny

NL etiske retningslinjerNLs styre har utarbeidet og fastlagt NLs etiske retningslinjer.
NLs Støttegruppe har gitt bistand for utarbeidelsen.

Formål og hensikt:

 • Formelle etiske retningslinjer viser seriøsitet gjeldende våre yrkesaktiviteter både internt i egen bedrift, og eksternt mot kunder og marked.
 • Bransjen viser ansvarlighet.

Etikk
Etikk er læren om rett og galt. Det finnes forskjellige etiske teorier som vektlegger ulike ting når «det som er rett» skal bedømmes. Etikk og moral beskrives som morallære med ytringsformer for riktig og god livsførsel med respekt for lover og regler, og med en klar holdning til rett og galt

NL’s etiske retningslinjer gjelder holdninger og arbeid innen egen bedrift, mot kunde, marked, leverandører og konkurrenter:

 

Etikk i jobbsammenheng:

Lojalitet:            Være lojal mot firma, kollegaer og kunder

Ærlighet:            Vise ærlighet ved å gi fullstendig og riktig informasjon

Ansvar:              Vise ansvar for de oppdrag som skal utføres

Respekt:            Vise respekt ved å verne om kundeinformasjon

Sikkerhetsbevisst:  Verne om følsomme opplysninger  – Taushetsplikt

Profesjonell:       Være ryddig, ordentlig og profesjonell.

NLs medlemmer representerer ikke bare seg selv og sitt firma, men bransjen generelt og NL spesielt

 

Innen egen bedrift

 • Åpen og god tone blant alle medarbeidere
 • Ansvar og lojalitet mot bedrift og kollegaer
 • Følge etablert reglement, prosedyrer og rapporteringsrutiner
 • Ryddighet med orden og plan i arbeidet

 

Mot kunder og marked

Gi fullstendig og riktig informasjon som er avgjørende for kundens valg av produkt og løsning, og pass på å:    

 • Aldri  utnytte faglig overlegenhet til å overselge eller selge «feil» produkt
 • Alltid overholde taushetsplikt når det gjelder lås- og sikkerhetssystemer
 • Vurder og praktiser forsvarlig og ikke-forsvarlig informasjon

Hva er ikke forsvarlig å lære bort:

 • Dirking av sylindere
 • Sikkerhetsmessig manipulering av låskasse og åpnings – og alarmsignaler
 • Innbrudd uten sporbarhet
 • Systembygging

Hva er forsvarlig å lære bort til andre:

 • Holdninger til sikkerhet
 • Brann og rømningskrav, Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter

 

Innen sikkerhetsbransjen, leverandører av produkter, premisseleverandører og konkurrenter

 • Følge gjeldende lover, regler og forskrifter
 • Konkurrere redelig og på en måte som gir kunden god og tilstrekkelig informasjon om produkt og løsning, inklusive oppfølging og servicetilbud