Meny

Gode råd om Boligsikkerhet fra TrioVingMange tror at innbrudd skjer om natten eller når huset står tomt i ferien. Faktum er at rundt 60 % av innbruddene skjer på dagtid, – når folk er på jobb, på skolen eller i hagen! Det er altså like viktig å låse ordentlig på dagtid som om natten eller i ferien. Ytterdører som man ikke har nær og full kontroll med bør alltid være låst.

Av Fred Seierland, marketingsjef, TrioVing as

Det foretas trolig et ukjent antall «innlåsningstyverier» som ikke har satt spor. Faktum er at de fleste av disse antas å skyldes nøkler på avveie. «Dirking» er helt uvanlig i Skandinavia. Bytt alltid lås hvis du har mistanke om at nøkler kan ha kommet på avveie, og spesielt når du bytter bolig. Bare unntaksvis kan man være sikker på at ingen har kopiert nøkler!

Idag synes å mange tro at innbruddsalarm er svaret på sikkerhetsproblemet. Faktum er at alarmen først utløses når tyven er i ferd med å komme seg inn!
Det gjelder å unngå at tyven i det hele tatt prøver å ta seg inn. Minst like avskrekkende som et skilt fra et alarm- eller vaktselskap, er en åpenbart sikker lås. «Ja, takk; begge deler!»

Hvordan øke sikkerheten mot innbrudd?

Tenk som tyven… 
Hvor kan han raskt ta seg inn, – og så ut med tyvgods? Han er kanskje i desperat pengemangel, men vil absolutt ikke bli oppdaget eller avslørt. Han vil ikke vekke oppmerksomhet eller skade seg. Altså leter han etter boligens svakeste punkter. Å bryte seg inn i en dårlig sikret bolig er bare et spørsmål om tid, maktbruk og verktøy.

Det snakkes endel om organisert kriminalitet for tiden, men dette gjelder sjelden bolig-innbrudd. Omkring fire av fem bolig-innbrudd skjer på impuls, ofte av narkomane. Fristelsen kan bli stor ved en dårlig sikret bolig. Leilighet gjør tyv!

Har tyven tatt seg inn, skal han også ut…
Om han brøt seg inn gjennom et vindu, kan det være flere grunner til at tyven ikke vil ta seg ut samme vei med tyvgodset. Kanskje var vinduet i en etasje over gateplan eller et smalt kjellervindu. I mange tilfeller stritter dette vinduet av glass-splinter der han kan skjære seg opp. Tyven vil ønske å ta seg kjapt ut til bakke- eller gateplan, gjerne gjennom hoveddør eller bakdør. For å vanskeliggjøre dette bør slike dører ha en løsning som krever nøkkel også for å komme ut! Det finnes utmerkede låsløsninger som gjør det lett å komme ut for deg, men ikke for tyven. 

Sikkerhet med én lås i døren…
Det finnes gode to-funksjonslåser. Slike låser gjør det mulig å sette knappvrideren på innsiden ut av funksjon ved fravær, for dermed å gjøre det vanskelig for tyven å ta seg ut den veien.

Gamle og nye låser…
Mange hoveddører i boliger har stadig den opprinnelige låsen som stod i da døren ble kjøpt. Denne kan ha fungert utmerket i mange år. Men det er store muligheter for at en tidligere eier ikke har levert tilbake alle nøklene ved overdragelse av boligen.
Nyere låssylindertyper, eksempelvis TrioVing Twin / Twin Control leveres med patenterte nøkler som er spesielt sikret mot uønsket kopiering av nøkler.
Tyvene blir stadig mer utspekulerte, og utviklingen har ikke stått stille på lås- og sikkerhets-området. Ofte vil det være riktig med tilleggslås:

Med to låser i døren…
To låser er bedre enn èn! En tilleggslås over hovedlåsen gir definitivt økt sikkerhet. Moderne sikkerhetslåser; gjerne med hakereile, vil gjøre det vanskelig for tyven å skille karmen fra døren. To låser, der tilleggslåsen har dobbelt sylinder, er enda bedre enn èn to-funksjonslås. Det er selvfølgelig mulig å benytte samme nøkkel i begge låsene (og i andre låser i huset).

Innfesting av dør og karm…
Det er viktig at dørens karm og innfesting er riktig montert og godt forankret i veggen. Hvis karmen gir etter, hjelper ikke den beste lås i verden! Nyere sikkerhetslåser har helt andre sluttstykker enn gamle låser. Sikkerhetssluttsykker har tykkere stål, bedre konstruksjon og kan avstives mot vegglivet og justeres for optimalt hold.

Veranda- eller terrassedør…
Dersom boligen har en eller flere «bakdører», kan den være der tyven lettest kommer seg inn og ut. Ligger huset usjenert eller avsides til, kan han kanskje slå inn glasset i døren uten at det høres av noen. En terrassedør på grunnplan kan også være stedet å komme seg ut med tyvgods. Slike dører bør absolutt sikres mot “utbrudd”. Noen vindusdører sikres best med  «espagnolett-lås», d.v.s. stanglås med flere forreilinger. Listverket rundt glassdører og vinduer bør også sikres, f.eks. med èn-veis-skruer.

To-fløyet dør; dør med sidefelt…
Mange slike dører har innfelte glass- og speilfelter som kan representere svake punkter. Slike dører må sikres med solide bolteskåter oppe og nede i sidefeltet. Vi anbefaler hakereilelås, og to-funksjonsløsning på sylinderen for å unngå tilgang til knappvrideren fra innsiden.

Det stilles ikke forsikringskrav til bolig…
Men det er jo ingen ulempe å sikre seg slik som forsikringsselskapene forlanger av næringslivet: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd har et grundig regelverk og egne oversikter over godkjente låser og utstyr. Sjekk med selskapet ditt og be om råd. Låsesmeder kan også bistå med råd og veiledning, eller montere for deg om du skulle være betenkt på å snekre selv. Noen forsikringsselskaper gir rabatt på premien ved gode sikkerhetstiltak.

Mange slags låser…
Hengelås kan være et godt alternativ, særlig der det er vanskelig å felle inn lås i selve dørbladet. Slike låser kan også leveres som FG-godkjente typer, og ha sikre haspe- eller beslagløsninger. Husk alltid at ingen lenke er sterkere enn det svakeste ledd.
Det leveres også låser for skuffer og skap, luker og porter, strømbrytere og kontrollpaneler…

«Én-nøkkel-konseptet»
Det er fullt mulig å få flere låser som betjenes med samme nøkkel. Om du ønsker det, kan låsene til bakdør, kjellerdør og garasje betjenes med samme nøkkel. Også hyttedøra, hengelåsen på båten og sykkelen kan være likelåsende. Det er altså ikke nødvendig å gå rundt med et «vaktmesterknippe» til dine private låsbehov.

 Flere tiltak!
Fra samfunnets mer utsatte objekter vet vi at det ofte benyttes flere tiltak; «i dybde og bredde». Her legges ofte sikkerhetstiltak i soner utenfor hverandre eller en splitter risikoen i sideordnede tiltak.  For boliger kan dette virke litt drastisk, men det er i alle fall to mulige former som sammen gir god beskyttelse: Lås og Alarm – «Ja, takk; begge deler!»