Meny

Få sikkerhet og spar penger- bruk NL låsesmedSkal du sikre nye eller eksisterende bygg bør du raskest mulig få en NL låsesmed på banen. Det kan spare deg for problemer og mye penger.

Skrevet av O. Dalen

Det er alltid en lås med i bildet når du skal sikre bygg. For å garantere best mulig sikkerhet ved nybygg eller hvis du ønsker å sikre nye lokaler bør du så tidlig som mulig kontakte en NL låsesmed.

– Det er viktig at låsesmeden kommer så tidlig på banen som mulig, sier seniorkonsulent Bjørn Egil Ørnung i Norske Låsesmeder. Vi bidrar med prosjektering og planlegging slik at sikring av dører, vinduer, porter og lemmer blir best mulig, sier Ørnung. Han kjenner til en rekke byggeprosjekter der låsesmeden kommer for sent inn i prosjektet. Resultatet er gjerne ekstrakostnader og mer arbeid med utskifting av lås og beslag slik at de tilfredsstiller forskriftene.

Sikrer alle åpninger
Låsesmeden sørger for sikring av alle åpninger ut mot friareal slik at uvedkommende ikke kan bryte seg inn. I tillegg sikrer de utganger slik at ansatte kommer seg ut ved for eksempel brann.

– En låsesmed sørger for at bygget følger bygningsforskriftenes krav til rømning ved brann og panikk. I tillegg sikrer de at bygget følger forsikringsselskapenes krav til avlåsning av næringsbygg. Bruk av en låsesmed er dermed en forsikring om at alt gjeldende lås, beslag og sikkerhetsutstyr blir gjennomgått og nødvendig sikret – både mot ytre farer og ved brann, utdyper Trond Wang, formann i Norske Låsesmeder.

Foreningen ble stiftet i 1977 og inkluderer 86 medlemsbedrifter. En av foreningens målsettinger er å heve forståelsen for fysisk sikring og kriminalforebyggende tiltak.

– Utviklingen til låsesmeden er ganske fantastisk. Veldig mange er avhengig av oss i en leveranse. Det blir mer og mer elektronikk i faget. I tilegg krever det omfattende kunnskap om bygningsforskrifter knyttet til brann og rømming, forsikringsselskapenes forskrifter og regler og risikoklasser, sier Ørnung.

Tilstandsrapport fra nyttår
Fra nyttår kommer NL – Låsesmedene med en egen tilstands-tiltaksrapport som bedriftene kan bruke for å sjekke ”sikkerhestsnivået” i eget bygg. Rapporten inkluderer detaljert gjennomgang av alle dører i bygget, med en påfølgende beskrivelse av tilstand og eventuelle tiltak for bedre sikring i henhold til brukers krav, forskrift og regelverk.

– Rapporten skal gi en status på lås, beslag og sikkerhetsutstyr i næringsbygg. Den påpeker mangler i forhold til lover og regler og ser på tiltak som bør iverksettes, sier Wang.

For å sikre kompetanseheving har låsesmedene laget sitt eget utdanningsopplegg. Låsesmed er i dag et mesterfag. I tillegg til teoretisk kunnskap rundt lover, regler og forskrifter er den faglige kompetansen knyttet både til mekanikk og elektronikk innen forskjellige typer lås og sikkerhetsprodukter.

– Alle våre medlemsbedrifter må avlegge en kunnskapsprøve både til praksis og teori. Vi stiller også krav til vandel, praksis og antall arbeidsår. Dette sikrer at våre medlemsbedrifter holder en kvalitetsmessig høy standard når de tilbyr sine tjenester, avslutter Trond Wang.