Meny

Elektroteknisk dokumentasjon av låsinstallasjonerI gamle dager – da papir var det eneste tegningsmedium – pleide man å si: «Jobben er ikke ferdig utført før papirarbeidet er gjort.»

Jobben utføres på best mulig måte i henhold til regler og forskrifter. Montøren jobber etter de ansvisninger han har fått, og husker der og da hva han har gjort. Et ordspråk sier: » Om hundre år er allting glemt.» Faktum er at etter et par litt annerledes installasjoner, kan man allerede begynne å lure på hva som ble montert og koblet i akkurat denne døren. Hva skjer når en annen person skal ut og feilsøke eller endre på installasjonen? Hvordan skal man finne ut av signaler, hva som finnes av utstyr i døren fra før, og hva som eventuelt skal demonteres eller monteres inn? Det er her dokumentasjonen – papirarbeidet – virkelig betaler seg.

Det blir stadig flere kombinasjoner av løsninger med elektromekaniske låser. NL har i den senere tid sett behov for å utarbeide elektrosymboler for låsbransjen. Bruk av slike symboler vil effektivisere prosjektering, tilbud, anbud, montasje/installasjon, idriftssettelse og dokumentasjon. Ikke minst vil forholdet til kundene fremstå som profesjonelt, samt at man kan skape en bedre tilnærming til elektrobransjen som har hatt symboler i bruk i mange år.

Arbeidsgruppe for elektrosymboler

NL støttegruppe besluttet for et år siden å nedsette en arbeidsgruppe for prosjektet Elektrosymboler for låsbransjen. Prosjektansvarlig har vært Bjørn Ørnung, NL, ellers deltok Stig Dahlgren, Romerike Låsservice som faglig leder, og John Erik Myhre, Helt Sikkert, Svein Lundby, NL, Tom Eirik Sund og Fred Seierland, begge TrioVing, samt Kai Nyman, Dorma som medlemmer i gruppen.

Mål for prosjektet:

Framskaffe et enkelt og nyttig verktøy for dokumentasjon av låsinstallasjoner hvor det inngår elektroutstyr.

  • Hvilke begreper/utstyr som kan representeres med elektrosymboler
  • Hvilket behov for symboler er tilstede
  • Hvilke eksisterende symboler innen NEK standard 144, IEC og andre, kan anvendes
  • Hvilke manglende/egne låsbransjeorienterte nye symboler må tegnes
  • Få symbolene strukturert for god oversikt.

Gruppen avsluttet sitt arbeid i desember 2006.

Se alle Elektrosymbolene her

For å kunne utnytte symbolene i praktisk arbeid, utvikles nå tegneprogrammet PCschematic til dette bruk, og mange av NLs medlemmer deltok på introduksjonkurs om dette på Låsesmedtreff 2007.